Egyetértünk és üdvözöljük, hogy a kormányzat felismerte egy átfogó ágazati törvény megalkotásának szükségességét. Példaértékűnek tartjuk, hogy a törvény ratifikálása előtt lehetőségünk nyílik tevékenyen részt venni annak kialakításában, megfogalmazásában, működőképességi garanciáinak rögzítésében. Élni kívánunk e lehetőséggel! Éppen ezért, nyíltan kell, hogy megfogalmazzuk: az általunk megismert jogszabály-tervezet, jelen formájában, sem szellemében, sem tartalmában, még nem szolgálja az általunk elvárt szinten a magyar színjátszás ügyét, a színházi területen dolgozó művészek és intézmények érdekeit. Ezért a tervezet továbbtárgyalását, módosítását, pontosítását és finomítását javasoljuk.

Nem látjuk sem értelmét, sem hasznát annak, hogy Előadóművészeti Tanács elnevezéssel olyan testületet hozzanak létre, melynek sem döntési hatásköre, sem szakmai legitimációja nincs. A testület létrejötte csupán a szakmaiság hamis illúzióját keltené, anélkül, hogy a leglényegesebb színházművészeti kérdésekre a valódi bizalommal övezett színházi szakemberek érdemi befolyást gyakorolhatnának. Az Előadóművészeti Tanács léte, a törvénytervezetben olvasható formájában, a művészeti élet szabadságának alkotmányos elvét sértené.

A törvénytervezet semmiféle garanciát nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a színházak jelenlegi forrásai átmenetileg valamint hosszú távon a jelenlegi helyzethez képest nem csökkennek. A színházművészet ügyéhez felelősen közelítő szakpolitikának, megítélésünk szerint, alapvető kötelessége, hogy javítsa, és ne nehezítse művészeti intézményeink helyzetét. Az esetleges állami költségvetésbeli többlettámogatások és a politikai akarat támogatásának összekapcsolása pedig elfogadhatatlan. Feltétlenül be kell iktatni a törvénytervezetbe azt, a most még hiányzó pontot, mely garantálja, hogy annak bevezetésével egyetlen színház sem kerülhet anyagilag hátrányos helyzetbe â013 értjük ezen, hogy az esetleges kompenzálásokra törvényes garanciákat kell az előadóművészeti törvénynek biztosítania.

A törvénytervezet nem biztosítja elvárható mértékben, hogy a színházakban közösségi alkotómunka valósulhasson meg. Az ágazati szabályozással szembeni alapvető elvárásunk, hogy a magas szintű szakmai munkára képes társulatok létrejöttét és megmaradását támogassa. Ezt nemcsak a magyar színházi hagyományok, hanem â013 különösen vidéken â013 a színházak közösségi kulturális szerepe is megkívánja. A törvénytervezet foglalkoztatási szabályai, jelen megfogalmazásban, nem ezt a célt szolgálják.

Egyetértünk Mácsai Pál, Marton László, Pintér Béla és Zsámbéki Gábor, szeptember 3-án kelt levelükben megfogalmazott súlyos fenntartásaival is, melyeket ehelyütt nem kívánunk megismételni.

Tájékoztatjuk Miniszter Urat, hogy a törvénytervezetet csak a fentebb felsorolt kérdések egyeztetése után tartjuk elfogadhatónak. A Színházi Társaság által â013 a vidéki színházak tekintetében â013 megfogalmazott, ezzel ellentétes álláspont valótlan, ezért kérjük, hogy e szervezet nevünkben való fellépését a jövőben ne tekintse feltétlenül irányadónak.

Az elmúlt időszak tapasztalataiból kiindulva, színházművészeti értékeink és érdekeink védelmében Magyar Teátrumi Társaság néven új szakmai szervezet megalakítását határoztuk el. Kérjük, hogy a színházi társadalom számára oly fontos törvény további egyeztetései során e szervezetet is tekintse szakmai partnerének.

Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hogy 2008. szeptember 30-án, kedden 14 órakor legyen vendégünk Kecskeméten, a Katona József Színházban, hogy közösen kísérelhessünk meg megoldásokat találni a fenti problémákra. Amennyiben Miniszter Úrnak a kecskeméti helyszín nem felelne meg, úgy kérjük, jelölje meg találkozónk helyszínét.

Budapest, 2008. szeptember 25.

Tisztelettel:

Bujtor István

Veszprémi Petőfi Színház

igazgató

Vasvári Csaba

Székesfehérvári Vörösmarty Színház

igazgató

Cseke Péter

Kecskeméti Katona József Színház

igazgató

Darvasi Ilona

Soproni Petőfi Színház

igazgató

Balázs Péter

Szolnoki Szigligeti Színház

igazgató

Gergely László

Cervinus Teatrum Szarvas

művészeti igazgató

Nagy Viktor

Győri Nemzeti Színház

igazgató

Fekete Péter

Békés Megyei Jókai Színház

igazgató

Vidnyánszky Attila

Debreceni Csokonai Színház

igazgató

Darvasi Cecília

Turay Ida Színház

ügyvezető igazgató

Szűcs Gábor

Mozaik Művészegyesület

elnök