Cseke Péter szinte éves rendszerességgel jelentkezik a magyar versirodalom olyan gyöngyszemeivel, amelyek az imént említett nyelvi jelentőségük mellett tartalmukkal is felhívják magukra a figyelmet. Ahogy minden esetben, nála is szükség volt arra a bizonyos lökésre, amely a puszta versmondástól a hanganyagok rögzítésének útjára indította.

– Rendszeresen bejártam a Püski Könyvesházba, ahol az egyik munkatárs, Balogh Sándor, a Magyar Líra Bt. vezetője megkérdezte, nem lenne-e kedvünk a feleségemmel, Sára Bernadettel hangkazettát készíteni a XX. századi erdélyi magyar költők szerelmes verseiből. Adott is mindjárt egy antológiát, hogy válasszunk. Annyi csodálatos verset találtunk, hogy talán az volt a legnehezebb feladat, hogy mi maradjon a kazettán. Balogh Sándor ezután megszerkesztette és kiegészítette Tolcsvay Béla zenéjével. Kezdetleges stúdiónk a gardróbszobánk volt – eleveníti fel a múltat a színész.

A folytatást egyszerre két kiadvány is jelentette. A Kőtörőfő címűn Somlay Valéria zongoraművésznő kíséretével Péter egyedül, míg Az Úr érkezése elnevezésűn ismét feleségével mondott verseket. Ezek a kazetták Kozma atya segítségével Erdélybe és Kárpátalja árvíz sújtotta területeinek plébániáira is eljutottak.

Ezután – ismét Balogh Sándor javaslatára – készült Márai Sándor Talán jó mégis az ember című versválogatása, ami újabb fordulatot jelentett a színészházaspár életében. Addig ugyanis nem éltek a jól bevált gyakorlattal, mely szerint a megjelent kiadványokkal bizony be kell járni Tolnát, Baranyát, mert a versek szerelmesei azokat élőben is hallani akarják. Az első meghívást azóta több mint ötven követte.

A következő kazetta és CD, az Ady szerelmes költeményeit és Léda, Dénes Zsófia, Csinszka leveleit tartalmazó Valaki útravált belőlünk tavaly év végén jelent meg, és már személyesen is érintette Cseke Pétert, hiszen Nagyváradon született, ahol Ady több éven keresztül élt és dolgozott.

– A versmondás és a szép, tiszta magyar beszéd iránti érzékenységet valószínűleg a családomból hoztam magammal. Édesapám nagyon népszerű színész volt a Körös-parti városban, ám a költeményeket mégsem tőle, hanem a csodálatosan verselő édesanyámtól hallottam és tanultam. A versmondásnál alapvető követelmény, hogy érthető legyen, az előadónak pedig tisztában kell lennie azzal, hogy a költő mit akar elmondani és kifejezni. Ezután jöhet az előadó saját mondanivalója. Ezen követelmények szintbe hozása a legnagyobb feladat és kihívás – fogalmazza meg a versmondás lényegét Cseke Péter.

Az emberből önkéntelenül kibuggyan a kérdés, vajon ilyen esetben a színész házaspár szembeül egymással és beleélve magát a költő és hölgytársai kapcsolataiba, érzelmi kitöréseibe, eleveníti meg a papírra vetett sorokat? Péter elmondása szerint jó ideig tartott, amíg feleségével megtalálták azt a lelkiállapotot, amely leginkább jellemzi a versekben megfogalmazott szerelmi vívódásokat, ráadásul az ő alaptermészete, nyugodtsága nem esik egybe Ady lobbanékonyságával. De még így is – ha lehet mondani – könnyebb helyzetben volt párjánál, hiszen neki csak a költőt, míg Sára Bernadettnek három egymástól eltérő alkatú, korú és vérmérsékletű hölgyet kellett életre keltenie, megszólaltatnia.

Ezen verslemezek szinte elengedhetetlen tartozéka a költemények szigorának zenei elemekkel történő oldása vagy éppen erősítése. Márai fájdalmas gondolatiságát ifj. Major István gordonkaművészete, míg az Ady-versek feszültségét Reinitz Béla dalaival Szilovics Anikó zongorajátéka és Balogh Ágnes éneke adja vissza.

Az ember gyakran tapasztalja, hogy hősei, példaképei az életben egyáltalán nem úgy jelennek meg, ahogy a filmvásznon vagy a színpadon látottak után tőlük elvárná. Cseke Péter vajon érez-e kísértést, hogy a lemezen és a színházban tőle hallott csodálatos beszédet feledve alkalomadtán a hétköznapok szedett-vedett szóhasználatával éljen? Nem tartják-e modorosnak, ha magánéletében nem vált stílust? Válasza nemleges, hiszen véleménye szerint a színésznek és tanítónak elengedhetetlen feladata az érthető, szép beszéd, ami példaértékénél fogva ezerszer többet ér, mint a gyermekek erőltetett és szinte reménytelen győzködése, szembeállítása egyes futtatott ifjak televízióban látható, minősíthetetlen hanghordozásával.

Noha a fent említett lemez még csak alig néhány hetes, élőben történő bemutatása is hátra van, Cseke Péter lelkiekben felkészült egy már régóta dédelgetett tervének megvalósításához.

– Az első lépéseket már meg is tettem, ugyanis egy nagyon kedves, korábban a Vatikáni Rádiónál dolgozó pap barátomat, Vértesaljai atyát kértem meg, hogy próbáljon segíteni. Nem kevesebbet szeretnék elérni, mint a Szentatya engedélyét ahhoz, hogy verseit jómagam tolmácsolásában kazettán és CD-n megjelentethessem.