Mostani ünnepélyes találkozásunk oka a múltban gyökerezik – mondta Béres József –, hiszen a Tokaj-hegyaljai Erdőbényén található birtokunk magában foglalja az 500 éves történelmi hagyománnyal bíró Lőcse dűlőt. A dűlő valaha Lőcse szabadkirályi város tulajdona volt, a bényei bor pedig a város számottevő bevételi forrását jelentette. Ahogy Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regényében is olvasható: „Lőcse város ez idő szerint Magyarország leggazdagabb aranybányájának, a hegyaljai szőlőnek birtokosa.”

Mélységesen hiszem – fejtette ki Béres József -, hogy jelenünk és majdani jövőnk a múlt értékeinek ismeretével és tiszteletével kezdődik. Ennek jegyében kezdeményeztük a kapcsolatot a várossal, és helyeztük el a mai napon a városháza dísztermében a címerünkkel faragott hordót, mely jelképes kapocs múlt és jelen, Lőcse város és a Tokaj-hegyaljai Erdőbénye között.