Ékes Ilona és Dr. Gaudi-Nagy Tamás megosztva kapta az idei Polgári Magyarországért Díjat. Az elismerést 2007. december 14-én Budapesten, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) székházában adták át, amely egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás 1 millió, azaz 500-500 ezer forint. Az elismerést Mádl Dalma Asszony adta át.

A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat. Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.

A kuratórium először 2005-ben nyújtotta át a díjat, akkor Mádl Dalma tevékenységét elismerve. 2006-ban az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján Dr. Schmidt Mária, F. Kovács Attila és Kovács Ákos, a Terror Háza Múzeum létrehozásában nyújtott közös teljesítményét díjazta. Ebben az esztendőben a kuratórium úgy döntött, megosztva adja ki a díjat Ékes Ilonának és dr. Gaudi-Nagy Tamásnak.

Ékes Ilonáról egyebek mellett a következőképp írt egy felterjesztő: „(…) Soha nem tűrte az embereket sújtó jogtalanságokat, már 2006. szeptemberében és októberében együtt érző, empatikus nőként, anyaként és parlamenti képviselőként járta a fogdákat, a Gyorskocsi utcai börtönt, szóvá tett minden rendőri brutalitást, és intézkedést kezdeményezett minden tudomására jutott jogsértéssel szemben, védelmet és vigaszt nyújtva a civil áldozatoknak (…)”

Ékes Ilona Budapesten született 1953-ban. A Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán szerzett óvónői diplomát, majd 1995-ban posztgraduális képzés keretében a Zsámbéki Főiskola szociális munkás szakosítóját végezte el. 1995-óta önkéntesként dolgozik a civil társadalom szervezésében és megerősítésében. 1995-től 2000-ig a Magyar Katolikus Családegyesület alapító tagja és elnökhelyettese volt. Ékes Ilona 2000-től napjainkig a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének alapítója és elnöke. A Szövetség 18 női, nőket segítő civil szervezetet fog össze. Számos konferenciát és előadást szervezett, tartott. Elindította a kapcsolatépítést a határon túli, erdélyi, vajdasági, horvátországi, felvidéki, kárpátaljai szervezetekkel. 2002-ben a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Női tagozatának alapító tagja és az Országos Választmány küldöttje. 2005-ben ismét megválasztották a Női tagozat országos választmányi küldöttjének. 2006 októberétől az Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság tagja, 2007. februárjától „A nők és a férfiak társadalmi esélyegyenlősége” albizottságának alelnöke. A civil szervezetek részvételét az ORTT kuratóriumi pályázatán 1996 óta segíti. 2002-2003-ban az egyik tagszervezetük delegáltjaként tagja volt az MTV kuratóriumának. Jelenleg a Duna TV kuratóriumának munkájában vesz részt. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány által működtetett Civil Egyeztető Fórum tagja a megalakulása óta. 2006. május 30-tól a kulturális és sajtóbizottság tagja. Ilona férjezett, 5 gyermek édesanyja.

Dr. Gaudi-Nagy Tamásról a díjra való felterjesztésben egyebek mellett olvasható: „(…) Küzdelmet folytat a jogállamiság védelme, a rendőri túlkapások ellen, pl. a 2003. december 1-jei ”gesztenyéskerti„ tüntetés jogellenes feloszlatása miatt, ahol végül a jog eszközével sikerült visszaverni az alapvető emberi jogok és alkotmányos alapjogok elleni rendőri fellépést. (…)”

Az Európa jogi szakjogász 1995-ben végzett az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 2001-ben szerezte meg az Európa jogi szakjogász szakoklevelet. Tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek. Alapító tagja és tiszteletbeli elnöke a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudata megerősítéséért dolgozik. 2004 óta tagja, 2005 októbere óta pedig kuratóriumi ügyvezetője a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak. Ennek a szervezetnek fő célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján a magyar nemzethez tartozóknak, akiket a nemzeti érdekek védelmezése miatt jogsérelem ér, jogi védelmet adjon, illetve a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseket jogi segítséggel támogassa. Mint ahogy arra a felterjesztő is felhívja a figyelmet, Gaudi-Nagy több kitűnő tanulmány szerzője, így a kettős állampolgárság jogi háttere, a határon túli magyarok kedvezményes honosítás útján visszaállítandó magyar állampolgársága, a gyülekezési joggal kapcsolatos visszásságok és a 2006 szeptember-októberi események kapcsán az emberi jogok rendőri-ügyészségi-bírósági megsértése témakörében publikált. Gaudi-Nagy Tamás már a 2006-os őszi, kormányzat elleni nagy tüntetések előtt is számos ügyet felkarolt, ám a tavalyi események megtöbbszörözték feladataikat: 2006 szeptemberében és októberében, valamint azt követően ingyenes segítséget nyújtott több ügyvédtársával együtt a rendőri túlkapások miatt letartóztatott és jogtalanul fogva tartott áldozatoknak, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány a mai napig hetven esetben jár el a nagyrészt maradandó sérülést szenvedettek ügyében.