Általában a művészi teljesítmény megítélését nem szoktuk összefüggésbe hozni az alkotó családi körülményeivel, de Gánóczy Mária esetében ez annyira egyedi és különleges és végső soron életművét befolyásoló körülmény, hogy szóba kell hoznunk. A művésznő, miután a múlt század ötvenes éveinek elején két gyermeket örökbe fogadott, még hetet szült, és így alakult ki a talán legnépesebb magyar művészcsalád férjével, Breznay József festőművésszel együtt. Nyilvánvaló tehát, hogy a Képzőművészeti Főiskolán 1950-ben festőként diplomázó festőnő életműve mennyiségileg jóval kisebb, mint kortársaié, de mostani kiállítása rendkívüli módon bizonyítja, hogy annál erősebb. Átható tekintete, megfigyelő- és karikírozó készsége művészi és emberi mélységeket tár elénk. Mindig az ember van középpontban, barátai, családja, öregek, fiatalok. Gánóczy Mária megfontolt színeivel, emelkedetten ironikus, mondhatni: bölcs látásmódjával jeles egyénisége a kortárs magyar festészetnek. További tervei (vannak!) megvalósulását kívánjuk a 93. életévébe lépve is.

Hirdetés