Program:

12.40 Koszorúzás a Tordáról elhurcolt, szovjet fogságban meghalt 204 magyar polgári személy emlékére állított kopjafás emlékoszlopnál

Emlékezik: dr. Csetri Elek akadémikus, professzor

Koszorúz a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság

13.00 Vonulás a Honvédsírkertbe, ahol tiszteletadással emlékeznek a tordai csata emlékének 65. évfordulójára

Kürtszó: Riadó

Himnusz

Az emlékezőket köszönti: v. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke

"A magyar honvédek hősi helytállása" – dr. Holló József altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatójának beszéde

Gyóni Géza "Csak egy éjszakára…" című versét szavalja Ladányi Csilla

"Fohász" – énekli az alsó-felsőszentmihályi és a tordai vegyes kórus

Petőfi Sándor "Ki gondolná, ki mondaná…" című versét Rácz Bálint oroszlányi (Komárom-Esztergom megye) tanuló szavalja

Szilágyi Mátyás a MK kolozsvári főkonzuljának beszéde

"Hálát adok, Uram" – énekli az alsó-felsőszentmihályi és a tordai vegyes kórus

Szólni kívánók beszéde…

A történelmi egyházak áldása: György Ferenc r.k. plébános, Nagy Albert ótordai ref. lelkész, Józsai Lajos unitárius lelkész

Koszorúzás

A Szózatot Széles Dénes szavalja

Székely Himnusz

Kürtszó: Takarodó