– Milyen értékrendet képvisel, közvetít a Képmás?

Sz. K.: – A magazin keresztény értékrend szerint készül, de nem vagyunk vallási újság. Ahogyan egy magazinhoz illik, az élet számos területével foglalkozunk, a kultúrától kezdve a közéleten át az életmódig. Olvasóink között nemcsak templomba járók vannak, hanem olyanok is, akik számára fontosak bizonyos értékek, mint például a család, a környezetvédelem, a szociális érzékenység, a nemzet megmaradása. A keresztény ember számára ez abból következik, hogy Isten az embert saját képmására alkotta a teremtett világban – innen a lap neve is. Meghallja, akinek füle van rá, de a szándékunk az, hogy ez ne legyen választóvonal azok között, akik tenni szeretnének a fontos ügyekért.

– Miben különbözik ez a családmagazin a hozzá hasonlóktól?

Z. K.: – Mi is azzal foglalkozunk, ami az embereket érdekli vagy érinti, de próbáljuk a szélesebb összefüggéseket keresni. Úgy hisszük, hogy a világ igenis egy törvény szerint működik, amely törvény minden létezőre egyformán vonatkozik, akár hívők vagyunk, akár nem, akár jobboldaliak vagyunk, akár nem. Ezt a működési elvet szeretnénk minél jobban megismerni, és megismertetni olvasóinkkal.

Sz. K.: – Mindez nem azt jelenti, hogy közömbösek vagyunk a politikával szemben. Minden embernek joga és kötelessége az értékrendje szerinti állásfoglalás.

– Mennyire népszerű ez az értékrend a baloldaliak körében?

Z. K.: – Kell hogy legyen közös nevező, mert nyilvánvaló, mindenkinek fontos, hogy egészségesen éljen, hogy rend legyen az utcán, amerre jár, és senki sem szeretné, hogy gyermekei drogozzanak. Reméljük, hogy már önös érdekből is elolvassa egy anyuka, ha látja, hogy használható tanácsokat talál a lapunkban.

– Befolyásolja a Képmás kelendőségét a jelenlegi gazdasági válság?

Z. K.: – Lehet, hogy egy újságot ma több ember is elolvas, de ennek ellenére nem csökkent az eladott példányok száma, mert a nehéz helyzet egyeseket olyan gesztusokra sarkall, hogy például előfizetnek száz ember számára. Ez örömteli jelenség. A mi tőkénk a jó kapcsolatunk az olvasóinkkal, akik nem szokásból veszik az újságot, hanem erőt merítenek belőle.

Sz. K.: – Jellemző ma a médiára, hogy a színvonal csökkentésével próbálja növelni az eladott példányszámot, több pletyka, több megdöbbentő címlap, az már másodlagos, hogy a megírtak igazak-e vagy sem. Az írástudók felelőssége, hogy milyen lesz a magyar olvasóközönség. Nem mondunk le arról, hogy az emberek el tudnak olvasni egy kétoldalas cikket is, és nemcsak a bulvár érdekli őket. A Képmás összekötő kapocs szeretne lenni a kultúra, a tudomány, a közélet és a populárisabb sajtó között. A gazdasági és értékválságban még inkább szükség van a lelki, szellemi háttérre, ebből nem szabad engedni.

– Milyen kapcsolatot ápolnak a jobboldali médiumokkal?

Z. K.: – Hivatalból is figyeljük a kollégák munkáit, mert két évvel ezelőtt létrehoztuk a Családbarát Médiáért díjat. Havonta olyan munkákat választunk ki, amelyek a családot mint alapközösséget értékelik. Itt többnyire a jobboldali médiumok viszik el a pálmát. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ott is találunk értéket, ahol nem is feltételeztük.

Sz. K.: – Persze vannak rossz tapasztalataink is a jobboldali média összefogásával kapcsolatban. Megtörtént, hogy havi magazinként egy jobboldali napilap a fizetős hirdetésünket nem volt hajlandó betenni, mondván, konkurencia vagyunk. De akivel lehet, keressük az együttműködést.

– Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az online média. Mekkora népszerűségnek örvend az önök által üzemeltetett honlap?

Z. K.: – Egyre többen keresik, de még közel sem olyan felkapott, mint a nyomtatott változat. Az olvasók elrakják a lap példányait, és megtörténik, ha egy régi szám hiányzik a gyűjteményükből, bejönnek érte a szerkesztőségbe. Szeretik a Képmást.

SZ. K.: – Ennek legjobb bizonyítéka, hogy a bekötött évadok is szépen fogynak. Nemcsak azért, mert a magazinban felvetett problémák nem oldódnak meg egy csapásra, hanem mert nem pillanatnyi információkat közvetítünk, egy hónapra kínálunk százoldalnyi olvasnivalót és egy életre értékeket.

Szencz Dóra


ZALKA KATALIN

1986-ban szerzett diplomát a pozsonyi Comenius Egyetemen.

1976 és 1989 között a Nő (szlovákiai magyar hetilap), majd a Csehszlovák Rádió Magyar Adásának szerkesztője.

1990 és 2000 között dokumentumfilmeket készített.

2007-től a Média a Családért Alapítvány kuratóriumi tagja.

2003-tól a Képmás szerkesztője

SZÁM KATALIN

1991-ben az ELTE Tanárképző magyar–történelem szakán, majd 1995-ben a JPTE Bölcsészkarán szerzett diplomát, később elvégezte a Komlósi Oktatási Stúdió írott sajtós szakát.

1998 és 2004 között különböző magazinoknál, gyermekfolyóiratoknál, közéleti kiadványoknál és napilapoknál dolgozott.

2003-tól a Képmás családmagazin szerkesztőségében dolgozik újságíróként, szerkesztőként, jelenleg a lap főszerkesztője.

2007-től a Média a Családért Alapítvány elnöke.