A Renatusnak, Szicília királyának dicséretéről való három könyv című mű 1452-ben keletkezett, s Anjou Renéhez, a költő első királyi patrónusához szól, akinek férfiúi erényeit és hősi cselekedeteit méltatja. A dicsőítő költeménynek eddig csak a felénél kisebb részlete volt ismert, a mostani, 1043 soros szöveg a Jelenkor folyóirat februári számának mellékletében teljes terjedelemben olvasható.

A felfedezés az utóbbi évtizedek Janus Pannonius-kutatásának legfontosabb eseménye, igazi irodalomtörténeti szenzáció.