Aki megkapja tagja lesz a Magyarság Szellemi Múzeumának. Neve bekerül az Aranykönyvbe, amelynek első kötetét már a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. Sokan – a kívül állók – nem is értik, mi ez a nagy boldogság? – hiszen a „kitüntető cím” birtokosai – szerintük – a papírtekercsen kívül semmit nem kapnak. Igaz, a Magyar Örökség-díjhoz anyagi juttatás nem társul, mégis hosszú évek óta – negyedévenként – a díjazottak úgy ölelik a szívükhöz a kitüntetést leíró oklevelet tartalmazó papírhengert, mintha az a világ legragyogóbb gyémántját rejtené magába.

A Díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a „Magyarországért Alapítvány” kuratóriuma 1995-ben hozta létre. A Bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc volt, majd tisztét Dr. Hámori József akadémikus vette át.

A Magyar Örökség-díj gondozása 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület feladata.

A díj azoknak a magyar teljesítményeknek, alkotásoknak, intézményeknek, csoportoknak adható, akik, illetve amelyek hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, egészében a magyar társadalom erkölcsi, szellemi és életminőségének felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a Magyarság Szellemi Múzeumát. A Magyar Örökség–díjra bárki tehet javaslatot, határon innen és határon túl. A Bírálóbizottság hosszas előkészítő munka után titkos szavazással ítéli oda az arra érdemes – élő és posztumusz – személyeknek, teljesítményeknek, együtteseknek vagy intézményeknek a Magyar Örökség-díjat.

A Magyar Örökség kitüntető címet bizonyító oklevelek ünnepélyes átadására évente négyszer kerül sor, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

Néhány kiragadott példa a kitüntetettek köréből, akik ezt a „Magyar Szellemi Becsületrendet” ez idáig megkapták: Kodály Zoltán, Bartók Béla, József Attila, Radnóti Miklós, Márai Sándor, Nagy László, Illyés Gyula, Simándy József, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Teller Ede, Kandó Kálmán, Antall József, Teleki Pál,Mindszenthy József, Balczó András, Böjte Csaba, Haáz Sándor és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, Szabó Dénes és a Cantemus Gyermekkar vm. Pro Musica Leánykar, a Csillagszeműek Csíksomlyói Katolikus Közösség és a Zarándokok, a Sao Pauloi Szent Gellért Apátság és a Szent Imre Kollégium, A Magyar Nép Szent Korona iránti tisztelete, a Szent István Társulat, a Széchenyi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum, a Zeneakadémia, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Rádió, a Magyar Nemzet c. napilap, a Duna TV, a Debreceni Református Kollégium Kántusa, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a Sárospataki Református Kollégium, a Lónyai utcai Református Gimnázium és Kollégium.

A nagy kérdés, hogy a díjazottak sora növekedhet-e tovább? Értékeink még – Istennek hála – bőven vannak, csak az intézmény fenntartható-e még és meddig? A Díjat fenntartó alapítvány és egyesület eddig sem dúskált a javakban, tagdíjakból és az egyre szűkülő pályázati pénzekből tartja fenn magát. Talán megdöbbentő, hogy a Magyar Örökség – díjnak máig nincs otthona.

Jótékonysági koncert

Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy felajánlotta, hogy egy szakrális koncertet ad a Magyar Örökség javára, melynek bevételével reméli, hogy át tudja menti a Díjat és annak eszmeiségét ezekben a vészterhes időkön.

A Magyar Örökség-díjas, BBC-Nagydíjas nyíregyházi Pro Musica Leánykar Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezényletével jótékonysági koncertet ad a Magyar Örökség-díj javára a Bakáts-téri Szent Ferenc templomban 2009. szeptember 12-én, szombaton de. 11 órai kezdettel.

A koncert védnöke: Mádl Dalma jószolgálati nagykövet asszony

A koncertet Dr. Schulek Ágoston, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke nyitja meg.

Ünnepi köszöntőt mond Jókai Anna Magyar Örökség- és Kossuth-díjas író.

A jótékonysági koncert a Magyar Örökség és Európa Egyesület megsegítésén túl azzal a szándékkal hívja össze a Magyar Örökség tagságát, díjazottjait és a díj tisztelőit, hogy szorosabbra kösse összetartozásunk szálait. Példát mutasson és lehetőséget adjon mindannyiunknak egymás megismerésére és megsegítésére.

A szervezők várnak mindenkit szeretettel, akinek szívügye nemzeti értékeink megőrzése.

SzIR