Hazánkban a XX. század kezdeteitől működik a cserkészet, amely a fiatalok nevelést tűzte ki céljául. Fénykorát a két világháború közötti időszakban élte, amikor is fiúk és lányok ezrei csatlakoztak a mozgalomhoz. A Teleki Pál és Sík Sándor által is támogatott magyar cserkészet 1933-ban szervezett elsőként világtalálkozót Gödöllőn, amelyen 54 nemzet 26.000 fiatalja vett részt. A most megnyíló kiállítás szervezői elsősorban ennek az időszaknak, s eseményeinek a hangulatát kívánják feleleveníteni. Így a megnyitó keretében sor kerül a cserkészösvény meghirdetésére is, amely az 1933-as világtalálkozó fennmaradt emlékeit követi a városban nyomon.

A rendszerváltást követően újjá alakult cserkészet kezdte el a történeti emlékek, dokumentumok, emléktárgyak összegyűjtését. Az első években a Testnevelési és Sportmúzeummal együttműködve jártak el, amíg 1994-ben létre nem jött egy önálló gyűjtemény. Ezt fogadja most be a Gödöllői Városi Múzeum.

A tárlat anyagát többek között a II. világháborút követő megszüntetés után magánembereknél, múzeumokban és egyházi szervezeteknél megőrzött emlékek adják. Így zászlók, jelvények, plakátok, kiadványok kerülnek kiállításra. Látható lesz a IV. Károly király felesége, Zita királyné által adományozott zászló (1925), valamint a világ főcserkészének, Lord Robert Baden-Powelnek a bronzba öntött lábnyoma is (1928).

A kiállítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Gödöllő Város Önkormányzata és a Magyar Cserkészszövetség anyagi támogatásával jöhetett létre. Emellett azonban cserkészek és szimpatizánsok is ajánlottak fel adományokat a Magyar Cserkészszövetség adománygyűjtő akciója keretében, melyhez még október végéig van lehetőség csatlakozni. Ezen kezdeményezés különlegessége, hogy a lezárást követően kisorsolt adományozók támogatását értékes ajándékokkal honorálja a Szövetség.

(Részletek a cserkészet honlapján találhatók: http://www.mcssz.hu/orszagos/adomanyozz-es-nyerj.html.)