Szent István király, Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg életét mutatja be a legendárium, melyet a kódexek eredeti latin szövegéből fordított magyarra Tormay Cecile grófnő. A kötet ráadásként tartalmazza Szent István királynak fiához írott intelmeit is. Ne higgye azonban az olvasó, hogy egy száraz történelmi olvasókönyvről van szó. A legendáknak megvan az az előnye, hogy észre sem vesszük, úgy szállnak fejünkbe a történelmi adatok. Nemcsak tanít, hanem szórakoztat is, és a fordító ezt a tulajdonságát alaposan kihasználta: nyelvezete nem hétköznapi, hanem veretes és szép, szinte kedve volna hangosan olvasni az embernek, nem csak úgy magában. Ugyanakkor nem nehéz olvasni, nem igényel nagyobb odafigyelést, mint egy átlagos klasszikus regény.

Tormay Cecile Szent Imre herceg halálának kilencszáz éves fordulóján Klebelsberg Kunó gróf gondolatából fogott neki a fordításnak, és Ad Lectoremje a könyv élén hangulatos átvezetésként szolgál a mai rohanó életből az ősi legendák világába.

Ami a könyvnek igazán aktualitást ad, az Magyarország Európához való viszonya, emlékeztetése a magyar múltra, sokadszor is megcáfolva az álságos hazugságot, mely szerint Magyarországnak csatlakoznia kell Európához.

„Sohase feledje senki, hogy itt keleten magyar volt a világnak első szent királya. Magyar lángész volt, aki a földnek e darabján megállította a nyughatatlan szenvedő örvénylést, és a hajszolt és hajszoló népözönlések háborgó vándorútjának kellős közepén állandó birodalmat és állandó egyensúlyt teremtett. (…) Utat vágott a vadonba, mely ma is kijelölt útja népének. Törvényt alkotott, mely ma is törvény. Intelmeket adott fiának, melyek mai intelmei a kései fiaknak. És olyan lelki fegyvereket hagyott örökül népére, amelyekkel mindég akkor győz, ha elveszik tőle a csaták fegyvereit. Országa határaiban és fajának erkölcsi erejében pedig olyan bástyát hagyott az emberiségre, mely ha leomlik, romjai felett feltarthatatlanul elönti a Nyugatot a Kelet, és világrendjét mindenestől elnyeli.”

F. K.