Hirdetés

Hosszabb ideje tudjuk követni a művész munkásságát, feltűnő folyamatos egyensúlyozása a figurális és a nonfiguratív felfogás között. Ismertek embersejtelmeket megjelenítő munkái, melyek viszonylatok, magatartások kifejezésére alkalmasak, illetve sajátos, organikus gyökerezettségű, elvontságokkal teli képei. Mostani kiállítására válogatott műveiből intenzív természetélmény sugárzik, tán még a ráckevei Duna-ág közelében eltöltött gyermekkor mélylélektani indíttatására is. A gyorsan száradó akrillal gyorsan is dolgozva lendületes alkotások születtek, erős és intenzív érzelmi alapozottságot sugározva. A tárlat címéhez igazodva látomásai nem szorongatók, hanem épp pozitív energiákat gerjesztők, és egész képanyaga a személyes szabadságérzés kifejeződését mutatja. Vászonalapú műveiben közelebb érezzük magunkhoz a konkrét élményszerűséget, nagyobb méretű kartonra festett munkái természeti terek egymásfelettiségét képesek érzékeltetni. Mindezzel szervesül Nógrádi Kiss Magdolna színalkalmazásának látványos elevensége, kompozíciós törekvéseinek eredetisége. Vízióival azonosulunk.