Hirdetés

Thomas Mannról rengeteg mindent tudhatunk, műveit olvashatjuk, de hogy ez a kiemelkedő életmű milyen családi körülmények között jött létre, arról eddig ilyen koncentrált ismeretanyaggal nem találkozhattunk. A német kutató rendkívüli alapossággal dolgozta fel azt a kivételes forrásanyagot, melynek ismeretében Thomas Mann családján, hat gyermeke és természetesen felesége sorsán, fejlődésén, magatartásán keresztül feltárul egy fülledt társadalmi-magánéleti közeg. Mann mindegyik utódja tehetségesnek látszott valamiben, mégis mindegyikük pályája tele volt ellentmondással. Talán azért, mert a hat testvérből négy időközben, mai kifejezéssel élve, szenvedélybeteg lett, és azt is tudjuk, hogy apjuk életformájához szintén hozzátartozott a sok „gyógyszer”. Hihetetlen, hogy ebben a nagycsaládban ugyanakkor mindenki grafomán is volt: a Mannok folyton leveleket írtak, naplót, nem is beszélve irodalmi ambícióikról. Lahme könyve ezekből az eredeti dokumentumokból válogatva lesz letehetetlenül izgalmas olvasmány, amelyből megismerhető egy kívülről patinás, nagy formátumú család valójában belső küzdelmekkel teli, sokszor eltorzult viszonyrendszere. Mindez a mélylélektan és a XX. század német polgárainak politikához való ellentmondásos viszonyainak területére is elvezeti az olvasót.