Magyarországon a 2004-ben kihirdetett Filmtörvény van hatályban, amely azokra a filmekre vonatkozik, amelyeknek az első forgatási napja 2004-ben vagy azután volt. Jelenleg olyan jogi szabályozás nincs érvényben, amely azokról a filmalkotásokról is rendelkezne, amelyeknek első forgatási napja 2004 előtt volt. Az említett dokumentumfilm munkálatai 1998-ban kezdődtek el, ezért „A filmalkotás besorolását nem lehet elvégezni.” Amennyiben a fenti szabályozásban nem lenne joghézag a Magyar Filmiroda szerint „A lyukas zászló c. filmalkotás MAGYAR FILMALKOTÁS kategóriának felelne meg.” A produkció nem tehet a magyar jogi szabályozás hiányosságairól, ezért a film jogászai szerint a nyolcszoros díjnyertes alkotást Magyarországon nem érheti jogsérelem.

A lyukas zászló című film, és annak magyar állampolgárságú alkotói és támogatói élni kívánnak a Magyar Köztársaság Alkotmánya illetve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény biztosította jogaikkal. A produkció ezért is tiltakozik nyilvánosan, és hívja fel a sajtó, valamint a lakosság figyelmet a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus és főkonzul két éve tartó, folyamatos, diszkriminatív és ezáltal jogsértő magatartására.

A Főkonzulátus a főszervezője az ezen a héten megrendezésre kerülő 1. Los Angelesi Magyar Dokumentum- és Rövidfilm Fesztiválnak mely „a magyar dokumentumfilmes eredményeket kívánja népszerűsíteni” és a „Magyarországon vagy Észak-Amerikában élő magyar rendezők 28 alkotását mutatja be.” Az intézmény programja szerint a bemutatásra kerülő filmek közül egyetlen egy sem rendelkezik több szakmai- és közönségdíjjal, Oscar-verseny részvétellel, multi-kontinentális forgalmazással mint A lyukas zászló című alkotás.

A közelmúltban – ismét csak az adott külképviselet szervezésében – került megrendezésre a Magyar Filmnap, melyre szintén nem kapott meghívást az említett ’56-s dokumentumfilm. Ezenkívül a Főkonzulátus minden filmes és kulturális programjából, rendezvényéből, nyomtatott és internetes tájékoztatójából kihagyja A lyukas zászló című alkotást. Ezáltal gátolja a filmnek a magyar emberekhez való eljutását, annak terjedését és ezáltal jelentős károkat okoz a terjesztésben is. A főalkotót a főkonzul a Főkonzulátusról kitiltatta. Ezzel szemben más műveket, alkotókat rendszeresen meghív, azokat széles körben propagálja, támogatja. Érdekesség, hogy a – kommunista múlttal bíró – főkonzul a Főkonzulátus csatornáin keresztül népszerűsíti a saját könyvét.

Fontos tudni, hogy az évek során a produkciónak kifejezetten pozitív volt a kapcsolata a legtöbb magyar külképviselettel – főleg az MSZP-SZDSZ kormányzat előtti érában… A film stáblistáján a mű készítői 11 nagykövetségnek és konzulátusnak, illetve 16 nagykövetnek, főkonzulnak, konzulnak és tiszteletbeli konzulnak fejezték ki hálájukat azért, mert aktívan segítették a film létrejöttét.

Azonban – a továbbra is sűrűn előforduló – a kommunizmus jogállamiságának hiányát továbbvivő gyakorlat miatt a produkció széleskörű nemzetközi kapcsolatai és támogatói réven is határozottan szorgalmazza a kommunista háttérrel és múlttal rendelkező egyének közéletből való kizárását.

* * *

*70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen … politikai vagy más vélemény… vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.„

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

**A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról többek között a következőket mondja ki:

4. § Az egyenlő bánásmód követelményét a) a magyar állam, c) a hatósági jogkört gyakorló szervezetek, f) a közszolgáltatást végző szervezetek jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani.

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt … j) politikai vagy más véleménye miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

* * *

Zsigmond Vilmos – Executive Producer

Kovács László – Operatőr, Executive Producer

Dr. Andrew Senyei – Executive Producer

Hules Endre – Író, Rendező

George Adams – Társproducer

Honti Zoltán – Operatőr

Chris Horvath – Zeneszerző

Kovács Klaudia – Rendező, Producer, Író (sztori)