Hirdetés

Ferkó Zoltán magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ekként a magyar megmaradás ügyének áldozatos szolgálója. Sorsszerűnek bizonyult, hogy 2005-ben magyar nyelvet tanítani ment Moldvába, ugyanis ott ismerte meg későbbi feleségét. 2007 tavaszán 3000 kilométeres kerékpáros zarándoklattal hívta fel a figyelmet arra a tarthatatlan helyzetre, hogy a moldvai csángók nem hallgathatnak magyar nyelvű szentmisét; küldetéséről akkor a Demokrata is beszámolt.

Ferkó Zoltán a családalapítás után is folytatta missziós tevékenységét, 2017–18-ban a dél-erdélyi Kóbor magyar szórványközösségében szolgált a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasaként, majd 2018 őszétől kilenc hónapon át a zürichi magyar közösség kulturális életébe kapcsolódott be.

Ez utóbbi időszakról szól szubjektív, fényképes naplónak is beillő, Levelek Zürichből című kötete, mely betekintést ad a több mint százötven éves múltra visszatekintő, máig aktív helyi magyar diaszpóra életébe. Megismerhetjük a Svájci Magyar Ház Alapítvány, a Zürichi Magyar Egyesület és más, ottani honfitársaink által fenntartott szervezet (cserkészet, íjászat, kórus, néptáncegyüttes stb.), tevékenységét, az anyanyelvű óvoda és iskola működését, az anyaországgal és a Kárpát-medence magyarságával ápolt kapcsolatokat, Magyarország-képüket, az ünnepeket és a hétköznapokat, sikeres magyarokat és a magyarként megélt anyaság élményeit. Mindezeken túl Ferkó Zoltán levéltári kutatásai nyomán feltárul a Nicolae Ceaușescu 1989-es bukásához vezető romániai eseménysorozat és annak korabeli magyarországi fogadtatása – úgy, ahogy azt a svájci német nyelvű sajtó látta és láttatta. Szintén különlegesség a Svájci Hírszerző Szolgálat jelentése 1958 nyarának magyarországi közhangulatáról.