Hirdetés

Utálatos, hogy minden történelmi sorozatot a Trónok harcához hasonlítanak, mert utóbbi egy ponyvafantasy, amelyben rosszul nevelt sárkányok céltalanul bolyongó élőholtakat perzselnek szét, ráadásul a végén sem derül ki, hogy miért.

Népszerűsége miatt az újságok ezzel a párhuzammal próbálták beharangozni az Erdélyi Fejedelemség viharos korszakában játszódó Tündérkertet is, pedig ez több sebből vérző párhuzam. Kezdjük azzal, hogy a történelmi drámáknak súlyuk van, úgy érezzük, hogy mindaz, ami bennük történik – még akkor is, ha csak a művészet szférájában játszódik – valahogyan formálta a jelenünket, életünket, sorsunkat. Nagyobbak a tétek. Nagyvonalúan eltekintünk attól, hogy a Tündérkert főcímzenéje hajaz a Trónok harcáéra: a sorozat szerencsére másban nem utánozza a tízes évek slágersorozatát, a sárkánymotívum átvételével pedig igazán nem lehet vádolni a Báthory családot.

A nyolcrészes, 2,149 milliárd forintos támogatásból forgatott történelmithriller-sorozat első két epizódját megnézve azon kaptuk magunkat, hogy várjuk a harmadikat, és ilyen érzést ritkán keltett bennünk magyar történelmi filmsorozat (emlékezzünk csak a magyar film Aranybulla-momentumára, amit jogosan lehetne múltgyilkossággal vádolni). Nos, a Tündérkert éppen abban erős, amiben a magyar filmet általában gyengének szoktuk tartani: kidolgozatlan karakterek, maníros színészi játék és lapos párbeszédek helyett hús-vér figurákat meglepően jól megformáló színészeket láthatunk, a párbeszédek pedig életszerűek (lehet, hogy Bereményi Géza – a sorozat vezető írója – jótékony hatására nincsenek benne zavaró neologizmusok, a „pián” kívül).

Mielőtt a miliőről, cselekményről és színészi alakításról ejtenénk pár szót, beszélnünk kell a Tündérkert-sorozat titkáról. Ez pedig egyszerű: a világirodalmi színvonalú karakterek, a jól megszerkesztett, szövevényes, de értelmes cselekmény (tehát minden, amit a kortárs magyar forgatókönyvek nagy részéből hiányolunk) egy bizonyos Móricz Zsigmond nevű írónak köszönhető.

Lehet, hogy azért működik ennyire jól a Tündérkert, mert végül is egy nagyon jól sikerült Móricz-adaptációról van szó (kétlem, hogy ugyanilyen jól működne egy kortárs forgatókönyvírók által kitalált fejedelemségkori történet, mert korunkban már nincs meg hozzá a szükséges történelmi és érzelmi mélység). Érdekes, hogy a Hunyadi-sorozat is egy regényfolyamból készül (a sikeres huszadik századi Gárdonyi– meg Jókai-adaptációkról nem is beszélve), tehát úgy látszik, hogy történelmi filmek esetében a magyar filmművészetnek az adaptáció lesz a járhatóbb út.

De vissza a sorozathoz!

Báthory Gábor fejedelemségének időszaka éppen azért érdekes, mert neki és az őt trónra segítő Bethlen Gábornak is ugyanaz volt a politikai programja: Make Transylvania Great Again! (azaz tegyük újra naggyá Erdélyt!). Csakhogy előbbi háborúval, utóbbi békésebben akarta elérni a célját. Egy ilyen történelmi kor remek karaktereket szül, és ahogy említettem, a színészek teljesítménye sokkal jobb, mint a történelmi témájú filmekben lenni szokott.

Bokor Barna színészi játéka Bethlen Gábor karakterében teljesedik ki, ő most érkezett meg oda, ahová egy színésznek meg kell érkeznie ahhoz, hogy nagy legyen. Katona Péter Dániel pedig igazi meglepetés, Báthory Gábora hamar porú, vérszemű, lánglelkű, pajzán, egyszóval: telitalálat. Szamosi Zsófia Báthory Erzsébete, a sötét, titkokat rejtő, keménykezű úrnő is emlékezetes alakítás, sokkal komplexebb és meggyőzőbb, mint a 2008-as Báthory című filmé. Parti Nóra (Imreffyné) és Dobos Evelin (Palotsai Anna) is kiemelkedően játszik, a többi színészre sem lehet panaszunk.

Örvendetes, hogy a sorozatban színt adnak az Erdélyi Fejedelemség világának, tehát nem amolyan puritán, fehérre meszelt belsők jelennek meg, mint amilyennek sokan képzelik ezt a kort a múlt rendszerben készült némely film alapján, hanem díszesen festett falak, pazar enteriőrök jellemzik (nem szeretnék a kákán is csomót keresni, de arra azért jobban odafigyelhettek volna, hogy korabeli bútorokat használjanak, például ne tegyenek a falra egy hatalmas neobarokk tükröt).

Üröm az örömben, hogy a sorozat misztikus kezdő jelenete, amelyben Báthory Gábor egy fekete ruhába öltözött kísértet elé járul, sokkal misztikusabbra is sikerülhetett volna, ha a készítők észreveszik a murvás ösvényt a fejedelem talpa alatt, és eltüntetik, vagy egyszerűen máshol veszik fel a jelenetet – ilyen murvás ösvények akkor nem léteztek, ez nájmódi, ahogy Erdélyben szokták volt mondani Apor Péter korában. És rontja az illúziót. A festményeket sem ártott volna „megfestetni”, de valószínű, hogy a digitális nyomtató egyszerűbb és gyorsabb megoldásnak bizonyult; anakronisztikusak a hintók is, a XVII. század elején ugyanis nem ilyenekkel jártak. Lehet ezt a fajta észrevételt szőrszálhasogatásnak tekinteni, de akkor a művészeti szabadság jegyében akár sumer harci szekerekkel is járhatnának kora újkori hőseink…

A sorozat javára legyen mondva, hogy ezeken kívül ordítóan nagy anakronizmust nem vettünk észre az első két részben. Ellenben a ruhák meglepően szépek, ízlésesen keverik a nagyjából hagyományos, korabeli viseletet a kortárs megoldásokkal (Báthory „félsujtásos” mentéje a legjobb példa rá). Ám az első rész végén, a stáblistás szakasz elején meghasad a téridő, és egy galaktikus dal szűrődik be a ködös tündérkerti tájba: A hűtlen című Edda-dal kísértetiesített változata visszhangzik a XVII. század eleji Erdélyben. Értjük a kikacsintást, hisz abban az időben a magyarok álltak a kör közepén, de őket nemigen vették körbe jó barátok, csak rosszak – mégis meglepő e posztmodern gesztus.

Summa summarum, a Báthory Gábor tiszavirág-életű fejedelemségéről és Bethlen Gábor felemelkedéséről szóló sorozat egyik legnagyobb erénye éppen az, hogy egyáltalán tematizálja Erdélyt, jobban mondva az Erdélyi Fejedelemség korát. E szinte önálló magyar állam megléte mintha kiveszett volna a kortárs emlékezetből és kulturális életünk látóhatáráról, pedig olyan gazdag korszaka volt ez a magyar kultúrának, amelyből mindmáig merítünk.

Bár a magyar iskolákban oktatják az Erdélyi Fejedelemség történetét, mégsem szerepel benne kellő súllyal, holott például Bethlen pályája, személyisége, eredményei mindenképpen megérnék a nagyobb figyelmet. Már csak azért is, mert a magyar államiság Erdélyben élt tovább, ez a tény pedig nem tetszik a románoknak, akik az Erdélyi Fejedelemség korát egyszerűen kitörölték Erdély múltjából, csak Mihály havasalföldi vajdát említve a tankönyvekben, aki mindössze egy évig volt Erdély fejedelme. A román tankönyvek szerint Erdély már a dák királyság kora óta román föld volt, a magyarok gyarmatosító, elnyomó, későbbi betelepülők. Tehát e sorozat puszta létével kulturális missziót teljesít, arra emlékeztetvén a nézőt, hogy nem csak a múltfabrikálók propagandája határozza meg a történelmi tudatot, hiszen nem vehetik el tőlünk, ha mi is megemlékezünk a régiekről.

Reméljük, hogy a sorozat további hat része is hasonló színvonalú, és ajánljunk is mindenkinek, hogy megnézze. Sőt abban is biztosak vagyunk, hogy a Tündérkert megállná a helyét a Netflix kínálatában is, és valószínű, hogy sok országban lennének kíváncsiak rá. Hátha a jövőben majd el is jut minél több felületre és képernyőre, mert végre megmutathatnánk a magyar Erdélyt, a legelhallgatottabb és legeltorzítottabb történelmű tájegységet az egész Kárpát-medencében. Meg hát aki érezni akar, az olvassa el és nézze meg a Tündérkertet, aki érteni, az olvassa el Oborni Teréz Erdély aranykora című könyvét.

(A nyolcrészes sorozat első két epizódja október 13-án, péntek este 21 órakor debütál a Dunán.)

Korábban írtuk

A kevésbé patinás származású Bethlenben későn fogant meg a gondolat, hogy akár ő is fejedelem lehetne. Korábban három fejedelmet segített trónra, Székely Mózes után Bocskai is sokat köszönhetett neki, így a fejedelem egyik nagy hatalmú bizalmi embere lett, majd a halála után egy időre visszavonult, hogy megszervezze a nagy ígéret, Báthory Gábor fejedelemmé választását és Rákóczi Zsigmond lemondatását.

Báthory Gábor mellett a fejedelemség legbefolyásosabb embere, Károlyi Zsuzsannával kötött házassága miatt vagyoni helyzete is megerősödött. Oborni Teréz, a sorozat történész szakértője szerint ha Báthory beváltotta volna a hozzá fűzött reményt, Bethlen sosem lesz fejedelem. Báthory azonban emberi és politikai értelemben is csődöt mondott. Amikor egy alkalommal Bethlen ellentmondott neki, egyes beszámolók szerint égő gyertyát dugott a szakállába, vagy részegen megfenyegette, mígnem Bethlen 1612-ben megint török földre kényszerült. Innen kezdve már saját fejedelemségéért küzdött. Egyezkedett a magyarországi pasákkal, levelet írt Thurzó György nádornak, és még a szultánnal is találkozhatott. Török–tatár haderővel tért vissza Erdélybe, és a becslések szerint az öt-nyolcezer fős kísérő seregnek súlya volt a választásnál. Addigra Báthorynak komoly ellenzéke lett Erdélyben, Bethlen pedig nemcsak ismert, hanem tisztelt személyiség is volt. Amikor Iszkender pasa összeparancsolta az országgyűlést, Báthory letételét, illetve új fejedelem választását hagyta meg. Bethlen olyan államot teremtett, melyben „bőség vagyon”, és „ellenség lova lába nem taposta a földet”.