A kiadvány foglalkozik a trianoni kérdéskörnek az oktatásban való megjelenésével is. A magazin bemutatja a 19. és 20. században megjelent fontosabb írásokat, de a legújabb kiadványokat is. Emellett minden számban térképritkaságokat is közread a folyóirat.

A Trianoni Szemle első száma a Felvidékre és Benesre koncentrál. A lap folytatásonként közli a hírhedt dekrétumok kiagyalójának egyik művét, amelynek komoly negatív hatása volt Magyarországra nézve. A tanulmány eddig soha nem jelent meg magyar nyelven.

A folyóiratot a www.trianonportal.hu oldalon lehet megrendelni.