Ám aki ösmeri is eme derék magyar viselt dolgait, az is minden bizonnyal félreérti őt. Ponyvának, marhaságnak, vagy – mint a hivatalos irodalomkritika -, a buta, leragadt paraszt kifigurázásának véli eme groteszk történeteket.

Tévedés! Pozsonyi Ádám legújabb kötetében most ím bebizonyítja, hogy Göre Gábor (lepéndi bíró, s a falu legokosabb embere) nem más, mint a legnagyobb magyar filozófus, s az ő figuráját, történeteit, illetve bölcsességét felhasználva mondja el lesújtó véleményét korunkról: a haladásról, a tudomány hiábavalóságáról, az emancipációról, az oktatásról, a modern művészetről, s a mai emberről általában.

A szerző függelék gyanánt a műhöz csatolta egy ősrégi – a témához szervesen kapcsolódó -, publicisztikának álcázott kis szatíráját is.

A haladó azaz baloldali eszmék megpróbálják erőszakkal kiiktatni a normalitást, az un. szélsőjobboldali ideológiák pedig – melyek, minthogy szintén utópisták -, voltaképp éppúgy baloldaliak, lásd: nemzeti-szocializmus megpróbálják erőszakkal megerősíteni azt. Holott mindkettő egyformán zsákutca. Az embernek ezekbe a dolgokba egész egyszerűen nem szabad beleszólnia. Úgy kell hagyni mindent, ahogy az van. Ahogy az meglett teremtve, ahogy azt az ember kézhez kapta.

A kötet ára: 1650 Ft. A kiadótól megrendelheti 1500 Ft-os áron.

pozsonyiadam@freemail.hu