Az utolsó vacsora megvilágítja, értelmezi és érzékelhetővé teszi Krisztus megváltó halálának titkát – mondta Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek nagycsütörtök este az esztergomi bazilikában.
 

Fotó: MTI, Bruzák Noémi


Fotó: MTI, Bruzák Noémi

Az utolsó vacsorát felidéző szertartáson a bíboros kiemelte: Jézus halála és feltámadása óta minden mise a Jézussal elköltött utolsó vacsora megújítása. 
    
A nagycsütörtök esti mise három „fő titok”, az oltáriszentség, a papság alapításának, valamint a testvéri szeretet parancsának ünnepe. 
    
Erdő Péter kitért arra: a szentmise nem egy közös emlék felidézése, rajta az utolsó vacsora „mélysége, tartalma, átlényegítő ereje válik jelenvalóvá”. 
    
A bíboros szólt arról, hogy az utolsó vacsorán egyesült a múlt, a jelen és a jövő, túllépve az anyagvilág keretein, megjelenítve Krisztus halálát. Jézus ugyanis elfogatása előtt mondta a kenyérről és a borról, hogy ez a én testem, mely értetek adatik, és a borról, hogy „ez az én vérem, mely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára”. Jézus tehát már kereszthalála előtt „feláldozott testét és vérét adta a tanítványoknak” – tette hozzá a bíboros. Úgy fogalmazott: „Az isteni örökkévalóság szférájából hangzottak szavai, ahol a terv, az esemény és a hatás egyetlen isteni mindentudásban számunkra elképzelhetetlen módon egységet alkot.” 
    
A szentbeszéd végén arra figyelmeztetett: most van itt az idő a hálaadásra, „most virraszthatunk a szenvedésére készülő Krisztus mellett”, „hogy megköszönjük neki értünk adott és nekünk kiosztott életét”.
    
A beszéd után bíboros után megmosta 12 hívő – kispapok, esztergomi hívők és a Boldog Ceferino roma misszió tagjainak – lábát, felidézve Jézus tettét, aki az utolsó vacsorán tanítványai lábát mosta meg.
    
A szertartás a Jézus elfogatását jelképező oltárfosztással fejeződött be: a terítőt és a díszeket eltávolították az oltárról.
    
A keresztények nagypénteken Jézus halálára emlékeznek, a katolikus egyházban legközelebb nagyszombat este, húsvét vigíliáján mutatnak be szentmisét.

(MTI)