Ennek keretében egyrészt olyan előadások hangzottak el, amelyek a magyarság őstörténetére vonatkoznak – dr. Kiszely István, Hankó Ildikó, dr. Szakács Gábor, Harangozó Imre –, másrészt a jelen társadalmi-gazdasági problémáit, a rosszul sikerült rendszerváltás következményeit, a média feladatát, a gazdasági káoszt elemezték az előadók – Kondor Katalin, Csath Magdolna, Szűrös Mátyás –,ezenkívül a jövő iránti elkötelezettség, szellemi, egészségi odafigyelés, az ifjúság iránti feladat felvállalása, a keresztény embernek a közéletben vállalt feladata adott jól összefogott programot – dr. Tőkéczky László, Harragh Péter, Raffay Ernő, Eőry Ajándok –, mely hármas egységet, dr. Bodnár Ákos nyitó áhítata és zárszava foglalt egységes keretbe.

Mindezt a Pataki Népfőiskolai modell szerint, mely több mint hetven éve hasonló társadalmi körülmények között mutatott utat a súlyos helyzetben lévő magyar nemzet számára. A mai helyzet azonban sok olyan problémát vet fel, amely igazolja Újszászy Kálmán sárospataki professzor népfőiskolai gondolatát, mely szerint: „magyar bajra, magyar gyógyszer kell”. A több mint 120 kárpát-medencei résztvevő nemcsak reális képet kapott tragikus helyzetünkről, de másfelől bíztatást és reménységet ahhoz, hogy hogyan lehetünk úrrá problémáinkon. Ehhez járultak hozzá a kulturális programok – Takaró Mihály, Gondos Béla, Kóka Rozália, Pitti Katalin, Melegh Vilmos és Budai Ilona.