Hirdetés

Ahhoz, hogy megértsük honfoglaló őseink, tágabb értelemben pedig a Kárpát-medence egészének szellemi kultúráját, vallási életét, fontos megvizsgálnunk az itt megtelepedett keleti népek (köztük például az avarok, türkök és alánok) ázsiai gyökereit is. Erre vállalkozik a Molnár Kiadó gondozásában megjelent Istenek vándorútján című tanulmánykötet, melyben klasszika-filológus, régész, történész, vallástörténész és folklorista szakértők tesznek kísérletet arra, hogy írásaikkal közelebb vigyenek minket, érdeklődő olvasókat keletről hozott hagyományaink, ezáltal pedig önmagunk jobb megismeréséhez.

A Molnár Ádám szerkesztette kötetből megtudhatjuk például, miként jósoltak az alánok fűzfavesszők segítségével; hogyan temetkeztek a kunok; milyen gonoszűző és segítő szellemei voltak az avaroknak, valamint azt is, hogy milyen kapcsolatban volt egymással a vándorló-honfoglaló magyarság és a bizánci kereszténység. Természetesen a szerzők már csak a források hiányos volta miatt sem vállalkozhattak minden apró részletre kiterjedő látkép felvázolására, ám a kötet mindenképpen jó alapként szolgálhat a jövő kutatásaihoz, egyszersmind tisztelgés a magyar folklorisztika egyik legmeghatározóbb alakja, Voigt Vilmos előtt.

Korábban írtuk