A rendezvény igyekezett alkalmat biztosítani a 115 résztvevő történelemtanárnak arra, hogy a 20. századi Közép-Európa történelmének folyamatait és eseményeit minél sokoldalúbban és árnyaltabban megismerje, a meghívott előadók segítségével. A tábor emellett lehetőséget biztosított a résztvevők közötti emberi és intézményi kapcsolatok kialakítására, a Kárpát-medencei magyar történelemoktatás problémáinak megismerésére és megvitatására, valamint segíteni kívánta a tanárok magyar identitásának megerősítését és ezen keresztül segítve a Kárpát-medencei magyar történelemoktatást.

A rendezvényének idén 15 lengyelországi résztvevője is volt, akik valamennyien munkájukkal, iskolai kapcsolataikkal a lengyel-magyar barátságot, kapcsolatokat is szolgálják. A lengyel vendégek részvétele elsősorban a lengyel-magyar barátság elmélyítésében és a visegrádi együttműködés szolgálatában zajlott, mint ahogyan, a tábor cseh és szlovák előadóinak meghívása is.

A rendezvénynek Magyarországról 50, Kárpátaljáról 15, Lengyelországból 15, Erdélyből 14, Felvidékről 10, Délvidékről 9, valamint Horvátországból és Csehországból egy-egy résztvevője volt. A történelemtanár táborban 26 előadó tartott előadást, köztük két cseh és két lengyel egyetemi tanár.

A rendezvényt július 19-én Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke nyitotta meg üdvözölve a vendégeket, ismertetve velük az összejövetel célját és a Szövetség tevékenységét. Az elnök mellett a tábornak helyet adó intézmény igazgatója, Vasas Joachim is üdvözölte az egybegyűlteket. A megnyitó előadást Pröhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára tartotta, összefoglaló képet adva a térség külpolitikai kapcsolatairól, lehetőségeiről, kiemelve a visegrádi együttműködésben rejlő lehetőségeket. A tábor első napja ismerkedési esttel egybekötött borkóstolóval zárult, ahol Csizmadia András, a Magyar Bor Akadémia rendes tagja mutatta be a magyar borvidékek pincészeteit és azok borait.

A tábor második napjának előadásai a trianoni békediktátumhoz kapcsolódó előzményeket és következményeket járták körül, más-más szempontok alapján. A témában előadást tartott Raffay Ernő a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, Zeidler Miklós az ELTE adjunktusa, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, a Corvinus Egyetem tanára, Szabó József János hadtörténész a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára, valamint Szabó Pál Csaba a Szegedi Tudomány Egyetem oktatója. Az este folyamán Benkő Szabolcs, a győri konzervatórium igazgatója kvartettjével komolyzenei koncertet adott. Ezt követően levetítésre került a Biszku Béláról készült Bűn és bűntelenség című film, majd a rendező, Novák Tamás beszélt a film készítéséről és bemutatásának körülményeiről.

A tábor harmadik napján Takaró Mihály irodalomtörténész nyitotta meg az előadók sorát, aki száműzött magyar irodalom címmel tartott előadást a 20. századi magyar irodalomról. A következőkben Rudolf Kučera cseh politológus, a prágai Károly Egyetem tanára tartott előadást az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségeiről. Őt Ján Rychlík, szintén a prágai Károly Egyetem tanára, tanszékvezetője követte, aki a Monarchia szétesésének okairól beszélt, elsősorban csehszlovák megközelítésből. Ján Rychlíket elkísérte Mátrafüredre Miroslav Michela, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa, a téma szlovák szakértője. Délután előadást tartott Szerencsés Károly az ELTE docense, a 20. századi magyar határkérdésekről, Földesi Margit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense a Tiso-féle Szlovák Államról, lengyel nyelvű előadást tartott Konrad Sutarski a budapesti Lengyel Múzeum és Archívum igazgatója, valamint Kovács István történész, polonista, aki lengyel és magyar előadást tartott a lengyel-magyar történelmi kapcsolatokról. Az esti programot Kelemen Csaba, az egri Gárdonyi Géza Színház művésze szolgáltatta zenés, verses előadásával.

Csütörtökön, a rendezvény negyedik napján Ewa Fogelzang, a Krakkói Egyetem tanára lengyel előadást tartott a magyarság 20. századi sorskérdéseiről. Előadást tartott Magyarics Tamás történész, a magyar Külügyi Intézet igazgatója, a közép-európai külpolitikai helyzetképről. Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Zrt. igazgatója az aktuális gazdaságpolitikai helyzetképről tartott előadást. Renata Zawistowska a Krakkói Egyetem tanára a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos kutatásiról és a témában megjelent könyvéről tartott előadást. Előadást tartott Kántor Zoltán is, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a Külügyi Intézet munkatársa a kettős állampolgárság témájában. A rendezvényre meghívott parlamenti frakciók képviselői parlamenti elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni az előzetesen tervezett nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen. Este Duna György Sándorné, a gyöngyösi Borpalota Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást a térség szőlőtermeléséről, borkóstolóval egybekötve.

A rendezvény utolsó napján szentendrei és visegrádi kirándulást tartalmazott a program. Szentendrén, a városházán Kun Csaba alpolgármester köszöntötte a vendégeket, majd a történelmi városrész és a skanzen meglátogatására került sor. Ezt követően Visegrádra látogatott a csoport, este pedig Mátrafüreden zenés búcsúesttel zárult a tábor.

A résztvevők valamennyi költségét (szállás, ellátás, programok, utazás) a Rákóczi Szövetség magára vállalta.