Hirdetés

Koszovó helyzete máig rendezetlen. Visszatérése Szerbiához, egyesülése Albániával vagy felosztása egyaránt keresztülvihetetlen, függetlensége pedig megosztó. De mi legyen a megoldás? Lehetne a kettős szuverenitás. Létrehozását tekintve itt Koszovó „adna le” önállóságából – nagy vonalakban lakosságának az 1998–99-es háború előtti etnikai megoszlása arányában – a két anyaországnak, Albániának és Szerbiának. A kettős szuverenitást bevezető egyezmény többek között garantálná Koszovó különállását, területi egységét, meghatározná a két anyaország jogait és kötelezettségeit a nem független, de autonóm „közös területen”.

Korábban írtuk