Fogyatkozunk

Immár nyilvánvalóvá vált a kormányfőnk számára is, amiről Fekete Gyula kb. 25 éve ír, beszél, figyelmeztet, nevezetesen, hogy létszámában csökken a magyarság. Nem csak a határokon kívül, hanem most már újra belül is. Az elmúlt év hasonló időszakához képest kevesebb házasság köttetett, kevesebb baba született, az elhalálozás száma nőtt – tizennégyezerrel vagyunk kevesebben, mint egy évvel korábban. Mindez aggodalommal tölti el a magyarság megmaradásáért harcolók szívét, a szakértők szerint ugyanis egy kritikus ponton túl a folyamat visszafordíthatatlanná válik, véglegesen kihalunk. Hogy pont holt tartunk, nem tudom, de látom, hogy sok tényező erősíti a gyorsulást, s nem látszik a fordulat lehetősége. Magyarán: a népességben nincs meg a jövőbe vetett hit, hogy gyermeket hozzon a világra. Nem látja, hogyan, miből fogja eltartani a családot, iskolába járatni (különösen ott, ahol bezárják) a gyereket, hol lesz munkája stb. (Nem régi hír: egy cipőgyártó cég 1500 embert tesz az utcára.) A választások utáni egy év ilyen szempontból is elpazarolt évnek tekinthető, amikor a hatalomba visszakúszó kommunista vezetés megígérte ugyan, hogy mindent tovább folytatnak, amit a polgári kormány eredményesen elkezdett és jól működtetett, de ez is hazugságnak bizonyult. Az egyszerű ember számára csak az látszik, hogy semmire sincs pénz, minden drágul, leépítések vannak és az államapparátus felduzzadt. Olyan óriási fizetések vannak, amit az átlag el sem tud képzelni, hát még a nyugdíjasok. Elvtársak, úgy látom, az egész kísérlet kudarcra van ítélve. Medgyessy elvtárs kijelentette, hogy a népesség fogyása nemzeti ügy, és ő hajlandó összefogni bárkivel, hogy ezt a tendenciát megfordítsa. Van egy javaslatom: sürgősen fogjon össze Kovács elvtárssal és párttársaival, aztán induljanak el a balfenék irányába! Talán így lesz esélyünk, hogy – felelős magyar parlamenttel és kormánnyal – megáll a kommunizmus évei alatt kezdődött nemzetvesztő folyamat.

Szabó István, Emőd

Rossz tulajdonos?

Kuncze úr kedvenc mondása, hogy az állam rossz tulajdonos. Ez nyilván saját tapasztalásából ered. Ott, annál az állami vállalatnál, ahol a Kuncze-féle pártkatonák vezettek – akik nyilvánvalóan nem értettek semmihez -, rossz tulajdonos volt az állam. Én azt kívánom egy új keletű példán bizonyítani, hogy a kapitalista tulajdonos még rosszabb. A liberálbolsevik kormány mindent eladott, a kapitalista meg mindent megvett bagóért. Különösen, ha a kormány még a garantált hasznot is biztosította. Így keltek el a szolgáltató vállalatok is, többek között az ÉMÁSZ. A tulajdonos első dolga volt a létszám leépítése. Olyan módon ésszerűsített, hogyha Gyöngyös-Sárhegyen kimarad az áram, az Budapestre kell bejelenteni. 2002-ben például a nyár folyamán 2-3-szor volt 48 órás áramszünet. Ez évben is volt már olyan nap – júliusban -, amikor Sárhegyről Budapestre kellett telefonálnom, hogy megint nincs áram (nyilvántartásuk a bizonyítéka). Nem kell mondani, hogy a 30-35 fokos melegben kétnapos kimaradást a hűtőben lévő hús már nem bír el. De ez miért izgassa a tőkést, neki biztosítva van a 8%-os tiszta nyereség. Csak akkor miért nevezi magát „szolgáltatónak”? Bezzeg ha én néhány nappal később adom fel a csekket, akkor a következő számlán már megjelenik a késedelmi kamat. Nem tudom, mit tenne ha egy számlából, mondjuk, levonnék 800 forintot (egy kiló hús + 4 telefon)? Most akkor kit szidjon a bosszús fogyasztó: a kormányt, aki így kiszolgáltatta a tőke kénye-kedvének, vagy a tőkést, vagy Kuncze urat? Akkor ki a rossz tulajdonos, Kuncze úr?

Pál István, Bp.

Zaba és pia

Bársony András megijedt a kettős állampolgárságtól. Ma, 2003. 07. 28-án Bársony elvtárs, Németh Zsolt komcsi utódja, az ügynökkormány külügyi államtitkára a Nap-nyugtában azt mondta a délvidékiek kettős állampolgárságra irányuló követelésére, hogy a kérdés nem aktuális, mert nekünk mindig mások mondják meg, hogy mikor lehetünk magyarok, figyelemmel kell lenni a szomszédok (álországiak) érzékenységére és az EU csillagállása sem nekünk áll. A magyarországi felelős apparatcsik tudja azt, hogy ha a Kárpát-medencei magyarok szavazhatnának, akkor az ingyen sörivó és virslievő anyaországi bozgorok minimum 1000 évig nem kerülhetnének újból hatalomra a Kárpát-medencében. A magyarországi komcsiknak a kettős állampolgárság nem magyar kérdés, hanem zaba és pia a rablók társaságában!

T. O., Mikháza

Legyen irgalmas!

Nagyon fordul az idő kereke. Utolérhetetlenül híres város lett Nagykanizsa. Adott az országnak egy okos legényt, Kulcsár Attilát, aki forradalmasította az alkimisták évezredes álmát, és a semmiből aranyat tudott csinálni, boldoggá tenni a kommunistákból kapitalistákká vedlett, fellegekben járó kalandorok kibogozhatatlan szövevényét. Most oda jutottam, koromra jellemző viszonylagos lassúságom ellenére, hogy alig várom a fejleményeket: Lesem, hogy mik derülnek még ki. Most halljuk, hogy itt, Nagykanizsán kezdte a mi zsenink áldásos tevékenységét, és százmilliókat elgőzölögtetve rengeteg embert megkárosított. Hol éltem eddig? Láttam pénzváltókat álldogálni itt-ott, de hozzám eddig semmiféle pénzügyi manipuláció híre nem jutott el. No, persze nekem nincsenek millióim, amelyeket egy aszfaltbetyárral próbáljak fialtatni. S most égszakadás, földindulás! Túléli mindezt a hiperbecsületes D-209-es kormány? Magyar Bálint kevés volt a bukáshoz. Kuncze brummogása az adóterhek miatt nem borítja fel a koalíciót, És hogyan készül a 2004-es költségvetés? Hogyan megyünk be az EU-ba? A forintunk kinyuvad az év végéig? A Jóisten legyen irgalmas szegény, árva agyamosott népünkhöz, bocsássa meg hülyeségét, hiszen illik a gyengeelméjűekhez könyörületesnek lenni! Veres Péter írta 1945-ben: „Ennek a népnek sose volt magához való esze!” És 1994-ben?, és 2002-ben???

Zalai Gyula, Bp.

K. G. kifakadt

Hihetetlen, ezt is megértük. Ez a volt kommunistákhoz – jelenleg szocialista – simuló, jellemtelen SZDSZ-es pártvezetés elégedetlen. Kunczével az élén 24 óra elég volt nekik, hogy a D-209-es ügy kirobbanása után az Ügynök bizalmat kapjon. Még azt is lenyelték, hogy néhány közel nullaszintű figurát likvidáltak. A botrányok ellenére Csillag és Magyar miniszter pozíciója megingathatatlan. Úsznak az árral, habzsolják a beosztás adta botrányokat. És akkor a bolgárista Club Rádióban Kuncze Gábor kifakad. A nagyobbik koalíciós partner semmibe veszi őket, keressék, kutassák a hiányt pótló pénzügyi bevételeket. László Csaba nevetve reagál az SZDSZ aggályaira. Látni kellett azt a kárörvendő vigyort és a tehetetlen koalíciós partner erőlködését. Kedve Kuncze Gábor, a nulla szint alá nem szabad süllyedni, az az alatti produkció értékelhetetlen. Pártjának néhány pénzéhes figurája helyet kap az EU-ban, a szocialista frakcióban – a politika már csak ilyen. Olvasom a hírekben, hogy kb. 46 Mrd forinttal támogatják a holokauszt áldozatait és a leszármazottaikat Magyarországon s vagy egy tucat európai és tengeren túli országban. És a kommunizmus áldozatai? Többet érdemelnének mindannyian. Egyáltalán, pénzzel jóvátehetők a szörnyűségek? A svábok, cigányok, a felvidéki magyarok mikor kerülnek azonos elbírálás alá? Még nem késő a lelkiismeret feltámadása, Kuncze Gábor. Nagy utat tett meg a pártja, sajnos rossz irányban. Ideje kijózanodni, váltani sohasem késő (!?).

Kara Olivér, Győr

Históriák

1787-ben Grigorij Potyemkin herceg trojkán vitte Katalin orosz cárnőt, hogy megmutassa neki dél-oroszországi birtokát. Milyen gyönyörű házak, palotácskák – álmélkodott Katalin az út menti díszes homlokzatokra. – Szeretnék bemenni és megnézni őket. Sajnos, azt nem lehet, cárnő anyuska – mondta pirondkodva Potyemkin,- ugyanis nincs mögöttük épület. 216 évvel később dr. Potyemszky Gábor, Budapestográd főhercege limuzinnal vitte Rosszputyin orosz elnököt, hogy megmutassa neki dél-budai birtokát a Bartók Béla ulica mentén. Beh gyönyörű kis metrovlejárócskák – álmélkodott az államfő. Szeretnék lemenni, és metrovon utazni tovább! Sajnos, azt nem lehet, elnök bátyuska – mondta dacosan dr. Potyemszky -, ugyanis még nincs közöttük alagút.

Gy. Gy., Budapest

Kakukktojás

Mindig szívesen veszek új bélyegeket. Most is nagyon megörültem, amikor II. Rákóczi Ferenc képmását megpillantottam egy bélyegen. De jó! – hiszen Rákóczi év van – gondoltam. Azonban nem akartam hinni a szememnek, amikor a blokkot közelebbről megnéztem. Egy sorban van a nagyságos fejedelmünkkel, Széchenyivel, Kossuthtal és Arany Jánossal Mária Terézia! A császárnőt ábrázoló képhez tartozó bélyegszélen ráadásul Erdély címere szerepel. Milyen ünnepelni való köze volt ennek a Habsburgnak Erdélyhez? Hát ez teljes káosz! A bélyeg tervezője diszkréten nem írt neveket, így csak találgatni lehet, hogy ki van a képen, de a háttérben lévő palota és a testőr egyértelműsíti a feltételezésemet. Nyugtasson meg már valaki, hogy ez a bélyegblokk csak egy hamisítvány, vagy hogy nem is Mária Terézia van azon a képen!

Szondi Miklós, Szeged

Csak látnám…

Érdekes fejtegetésre akadtam Wass Albert egyik könyvében: „Hát aztán, tudja-e azt, hogy mi a különbség a sírásó és a hamis politikus között? He? … hát a sírásó a mások sírját ássa, a hamis politikus pedig a saját magáét. Ez a különbség!” Ámen. Csak már látnám azokat a sírokat domborulni!

Beküldte: Tarr Ilona

Felhívás

Felhívást intézünk a polgári körökhöz: Meddig kell még eltűrnünk, hogy Wass Albertet Románia háborús bűnösként kezelje? El kell-e viselnünk, hogy a Hit gyülekezete és Szemennyei Kis Tamás volt hungarista megbélyegezzék a XX. század egyik legnagyobb, eddig elhallgatott íróját? Wass Albertet többször átvilágították (Amerikában a bevándorlási hivatal, a Wiesenthal Alapítvány), tiszta múltúnak találták, ellentétben néhány magyar politikussal! Kérünk mindenkit, hogy olvasson Wass Albert-könyvet, nagy örömöt fog szerezni minden igaz magyarérzelmű olvasónak.

Kaposvári Polgári Kör