Szerencse

Olvastam a Demokratában, hogy Kecskemétet milyen szerencse érte azzal, hogy autógyár létesül, mert lesz sok új munkahely, felvirágzik a város gazdasága, a gigantikus cég itt fog adózni és a hasznot nem viszi ki kamionszám az országból. Kételkedem. Mióta kitört a gazdasági világválság, a média uralkodó témája az autógyártás/forgalmazás válsága. Ez az egész autó-mizéria azonban szerintem igen instabil világ. Az a bizonyos német szakember- és vezetőgárda elég súlyos követelésekkel állt elő, s Kecskemétnek föltehetőleg sokba fog kerülni az egész vállalkozás. Magyarország valaha Európa védőbástyája és éléskamrája volt, elsősorban ezért viseltetem ellenérzéssel a létesülő autógyárral szemben. Még abban a százszor elátkozott „komenista” világban – az erőszakkal létrehozott kolhozok miliőjében is ennek a maradék országnak a mezőgazdasága és a kapcsolódó feldolgozó ipara a világ élvonalába tartozott. Ahol tegnap virágzó mezőgazdaság volt, ma egy kérészéletű autógyár létesül. Erről az a bizonyos fütyülős barackpálinka jut eszembe, amit csak abból a zamatos gyümölcsből lehet előállítani, ami sehol a világon nem terem, csak itt. És csakis a Kecskemét környéki adottságok –- talajszerkezet, napfényes órák száma stb. – teszik lehetővé. És most itt, ezen az istenáldotta földön autógyár létesül, amit sajnos elsőként fognak bezárni, ha a helyzet esetleg úgy kívánja!

A. P., Zalaegerszeg

Imre Kertész

A címben szereplő nevet Szentmihályi Szabó Pétertől olvashattuk. A derék hazánk fia nyilatkozott az egyik külföldi lap (Die Welt) tudósítójának, hogy miért lett új hazája Németország, azon belül is Berlin. Mert nem tudom elviselni – mondta –, hogy Magyarországon antiszemitizmus van, és a szélső jobb uralkodik. Hazánk szülötte nyolc éve választott új hazát. Szerintem ez a tudathasadásban szenvedő Nobel-díjas, ma már haveri díjas irodalmár nem akarja észrevenni, hogy a hozzá hasonló balliberálisok vannak hatalmon, az általa megjelölt időszak óta. Az állítólagos antiszemiták és szélsőjobbosok pedig ebben a periódusban ellenzékiségre vannak kárhoztatva. A szellem emberének illene tudni, hogy az adott ország politikáját nem az ellenzék irányítja, határozza meg, hanem a kormányon lévők. Úgy látszik, hogy Nobel-díj mögé bújva lehet egy népet, egy országot becsmérelni, de higgye el, hosszú távon ez nem kifizetődő. Krokodilkönnyeket sem én, és bízom benne, hogy mások sem fognak hullajtani, ha nem jön Magyarországra és ott marad, ahol jelenleg van. Tiszta szívemből kívánom, élje meg boldogan az aggastyán kort Berlinben, a nem antiszemita és nem nacionalista fellegvárban, Imre Kertész néven.

Juhász Péter, Budapest

Szervezés

Intő, húsz év elteltével. Olvastam az erdely.ma-n feltett közvélemény-kutató kérdést: „Mi a véleménye az RMDSZ kormányba lépéséről?” A kérdésre adott válaszok százalékai némileg engem is megleptek. 1. „Örülök fenntartások nélkül – 22%”, 2. „Rövid távon előnyös, hosszú távon nem” – 7%, 3. „Politikai prostitúció, elárulták a szövetségest – 71%”. A húsz évvel ezelőtti, majdnem 100%-os RMDSZ-támogatottság, mára már 1/3 alá lohadt. Nem dicsekvésre méltó bizonyítvány az RMDSZ vezetői számára. A nagy bajt abban vélem felfedezni, hogy egyetlen RMDSZ-en kívüli erdélyi magyar párt, magyar civil, vagy magyar vallási szervezkedés nem képes felhasználni a 71%-os erdélyi magyarok társadalmi erejét, az erdélyi magyar megmaradás érdekébe. Jól szét vagyunk szervezve!

TO., Mikháza

Bíróságon

– No, nyugodjon már meg, nem akar itt senki rosszat magának. – Nem is tudom, bíró úr, mi van velem, pedig engem mindenki higgadt, kemény, határozott embernek ismer. – Ez érthető, az idegen környezet teszi. Semmi baj. Szóval az a szép nagy darab marha ember ott a videón, aki üti, rúgja, tapossa a földön fekvő képviselő urat, az nem maga? – Igen… Azaz nem, illetve biztos, hogy nem én vagyok. – Na látja, milyen egyszerű tisztázni a dolgot. Meg az a másik nagy marha sem maga, aki ott éppen puskával lő az emberek fejére? – Nem. Az sem én vagyok. – És nem is látott ilyen cselekményeket? – Egyáltalán nem. Csak most, ezen a videón, de azt is elég rosszul, mert elég homályos a felvétel. Egyébként is, azon a napon mindvégig a hátsó, sőt, a legesleghátsó sorba tartózkodtam. – A könnygáz nem zavarta a látásban? – Jaj, dehogynem! De jó, hogy mondja. A gázálarc se passzolt rendesen a fejemre, minden összemosódott előttem. – Tehát a hibás felszerelés is akadályozta munkája végzésében? Ezt akarja mondani? – Igen, tisztelt bíró úr. Pont ezt. – Tehát akkor megállapíthatjuk, hogy maga nem is üthetett, lőhetett, rúghatott az esti félhomályban, könnyező szemmel, hisz esetleg még valamelyik bajtársában tehetett volna kárt, ugye? – Igen, tisztelt bíró úr. Úgy van. Az meg már tényleg kész röhej lett volna, ha a velem véd- és dacszövetségben lévő bajtársaimat csépelem a szemét fideszes csőcselék helyett.

Keszthelyi István, Budapest

Szalonzenekar

Hetente az ATV Újságíróklubjának a polifonikus előadását hallgathatják a műsor kedvelői. Ez a kvartett a kormányoldalnak játszik. Az év eleji adásban a klubtagok elsőként a köztársasági elnök újévi beszédét kritizálták. Szerintük az elnöknek ebben a beszédben bizonyos dolgokat nem lett volna szabad megemlítenie, viszont más dolgokról beszélnie kellett volna. A köztársasági elnök legjobban talán akkor tenné, ha az Újságíróklubot kérné fel beszédei megírására. Az elnök úr szuverén személyiség, a szocialista kormányautónak nem a pótkereke. Ő az újévi beszédében azt mondotta el, amit fontosnak tartott. Nehogy már a (négy) nyúl vigye az erdőben a puskát! A köztársasági elnök után Orbán Viktor került az urak fegyvereinek célkeresztjébe. Ők úgy vélik, hogy Orbán Viktornak diktátori hajlamai vannak, és ezt a hajlamát a Fidesz nem fogja megfékezni. Emlékezzünk a 2006. október 23-án történtekre, amihez csak az 56-os forradalom leverésének a sortüzei hasonlíthatók. Úgy látszik, a szocialisták demokráciájába ez is belefért. A klubtagok beszélgetésének csúcspontja volt, ahogyan a Bajnai-kormány válságkezelését méltatták. Valamelyikük meggyőződéssel állította, hogy ebben a válságkezelési időszakban végeredményben az országban senki sem halt éhen. Nekik ez is eredmény. Az urak vagy tájékozatlanok, vagy kozmetikáznak. Az országban ebben az időszakban néhányan éhen haltak és sokan éheznek, néhányan megfagytak, és sokan a csillagos ég alatt hálnak, néhányan öngyilkosok lettek és sokan elveszítették a munkahelyüket. A válságkezelésben talán a hajléktalanok részére karácsonykor kiosztott meleg leves mennyiségére legyünk büszkék azért, mert Demszky kezében volt a merőkanál? Vagy azzal legyünk elégedettek, hogy egyesek legálisan 100 milliókat lophattak ebben az országban? A változásra már nagyon megérett a helyzet, és ezt ismerte fel a köztársasági elnök, Orbán Viktor és az ország népe. Az Újságíróklub tagjai természetesen ódzkodnak a jobboldali kormányváltástól, mert nekik a szocialista-liberális kormányok biztosította jólét langy melegében jönnek a legjobb gondolataik. Ellenünk!

Tégen László, Nagymaros

Gyűjtőpárt

Valamelyik újságban azt olvastam, hogy az MDF gyűjtőpárt lenne, mint a daliás időkben. Az elképzelés daliás. Az MDF minden pártból gyűjt magának írva és mondva egy-egy tagot, s akkor máris daliás pártnak érezheti magát, mivelhogy a jelenlegi állomány körülbelül két fő, viszont a gyűjtés után már szerintem a fél kezünkön is alig tudnák megszámolni a tagjaik számát. Merthogy azért feltehetőleg egy-egy párttól kosarat is kapnak. Abba viszont bele is férne a gyűjtögetés eredménye. A kosárra meg rá lehetne ismerni a belőle kilógó bajuszról.

K. J., Budapest