Paródia

Megint az első fordulóról. A választási törvény szerint reggel 6-tól este 7-ig lehetett volna szavazni. Vasárnap este 19 órakor több magyarországi tévéadón vártam az exit-poll eredményeket. A zavart tévébemondók mondták, hogy a Szigeti Péter nevű, marxista előadó, az OVB elnöke, kitolta a kampánycsendet a törvényes határidőn túl, indokolván, hogy még sokan szeretnének szavazni. Délelőtt és koradélután még arról tudósított a média, hogy a részvételi arány alacsonyabb, mint az előző választáson. Aztán 19 órakor csak úgy ukmukfukk, megnőtt a szavazói kedv. A nem otthoni választókerületükben szavazó választókra kenték a balhét, holott nem kell egy Bolyainak lenni ahhoz, hogy kiszámítsák és rendezzék a nem otthon szavazók szavazóhelyiségi körülményeit azért, hogy azok beleférhessenek a törvény által megszabott szavazási intervallumba. Én úgy érzem, hogy addig kellett szavaztatni a népet, amíg az SZDSZ 2, a zölddel nyakon öntött LMP be nem jut biztosan a magyar parlamentbe. Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy az amcsi nagykövet nem sokkal 19 óra után a parlamenti mandátumot nyert LMP kampánykocsmájában látogatott el, tudomására hozva a magyaroknak, hogy Amerikának az LMP a legfontosabb.

TO., Mikháza

Van még teendő

Kérdezek itteni tízvalahány éves általános iskolásokat, mit tudnak a lengyelekről. Néma csend. Hát a szlovákokról? Rossz emberek. Hát a románokról? Itt dolgoznak az építkezéseken és tudnak magyarul. Hát a székelyekről? Néma csend. Itt kell tehát az újjáépítést kezdeni, a családban, az óvodában, az iskolában. Példa Klebelsberg nevelési politikája… Eredmény a műveltség érezhető felfelé ívelése, s nemcsak az elit számára, hanem általánosan. A Kárpát-medencei összetartozás és testvériség jövőnk biztosítéka. Magyaroké, szlovákoké, horvátoké, szerbeké, románoké és székelyeké. Ez a földrajzi keret a Kárpát-haza. Erről kell, hogy bölcsőtől kezdve meséink, legendáink és mondáink szóljanak, valahogy úgy, mint a Kodály és Bartók zenei kísérlete is mindannyiunkhoz szólott a huszadik században. Ahhoz, hogy környezetünkben megismerjük a velünk élőket, nyelvüket is meg kell ismernünk. Ez a cél sem lehetetlen. A harmincas évek oktatása a középiskolát háromnyelvűvé tudta tenni, latinul s két világnyelven folyt az oktatás. Ez a háromnyelvűség most sem lehetetlen, s Adria-parti kiránduláson, Erdély havasait járva, és a Tátrában sízve közelebb tudja hozni az azonos múlttal büszkélkedő ifjúságot. A felvillanó újrakezdés csak ebben a kárpát-hazai gondolkodásban kérhető számon. A kulcs pedig a család és az iskola. A család szerepe az utódok iránti felelősség, ez alól nincs kibúvás. A polgár az utódjáért felelős. Az iskola pedig a független pedagógusok intézménye a társadalom által ráruházott tekintéllyel. Tehát vissza a Kárpát-hazához, e népeket formáló és testvériességén alapuló nemzetpolitikai eszközhöz, jövőnk biztosítékához.

Callmeyer Ferenc

Bagoly mondja…

Először azt mondják a Fidesznek, hogy nincs programja, majd követelődznek, hogy hozza nyilvánosságra. Szerintem nincs olyan törvény, amely kötelezővé tenné demokratikusan és legálisan működő pártjainknak, hogy még az ország átadása-átvétele előtt részletes programot adjon a terveiről. Először talán a titkolózást és a titkosítást szerető kormány és kormánypártok tárnák föl, a 90 évre elrejtett közügyeket, a gazda (a nép) előtt. Ha valami, akkor az antidemokratikus titkolózás irritálja a magyar embereket. Előbb talán a jogutód pártnak (MSZP) kellene az elmúlt hat év titkait és túlkapásait föltárni, és csak ezután követelőzni. Négy évre előre jósolni, és annak alapján ígérgetni most felelőtlenség is lenne. Aki érdeklődő és nyolc éven át egyformán olvasta a jobb- és baloldali lapokat, az már a szükségesnél is jobban érti a versengő pártok irányát és szellemiségét. Aki ezt kihagyta, mert nem érdekli, az pedig most ne követelőzzön. Főként ha ezt szűk pártérdeke miatt teszi. Nem a BKV-vezetők és a Zuschlag-félék tevékenységétől leszünk jobbak, gazdagabbak, hanem a tisztességre és becsületességre vágyó kisemberek akaratából. Önérzetes ember csak egyszer kér fel táncra. Nem követelődzik. A szovjet megszállás egykori hívei ma inkább azt mondják meg nekünk, hogy a bezúzott pártállami dokumentumokat és az elégetett marxista szakirodalmat hogy tudnánk rekonstruálni és „közkinccsé” tenni? Ha más nincs, kitűnő memóriájuk segíthetne a tudományos, történelmi adatok feltárásában. A fehér foltok gyanakvásra adnak okot. Igaz, az értelmes ember az átkos rendszerek „csúnyaságai” miatt már nem gyanakszik. Inkább voksol. Az is nagy büntetés lesz a kommunizmus bűneiért.

Kövér Károly, Szeged

Légüres tér

A múltkori eset, az izraeli kémrepülőgépek ferihegyi grasszálása gyalázatos és felháborító volt, egyszersmind félelmetes is. Az ügy kapcsán minden illetékes arcátlanul hazudott és mellébeszélt, holott nagyon jól tudják, hogy mi és kik állnak a háttérben. Mi az, hogy olyan egyszerű kérdésre nincs hiteles válasz és válaszadó, hogy a berepülést ki engedélyezte, egyáltalán kik tudtak róla, és főleg, hogy kik voltak az értelmi szerzői és annak mi volt a célja? Mivel voltak elfoglalva a távolfelderítő lokátorok, a központi tervtáblások, hol voltak a MIG–29-esek, a Gripenek, meg az MN 110 1107-jez hasonló harci osztályok? Abban a százszor elátkozott „komenista” világban az ország határán még a vadlibák is engedélyt kértek a berepülésre, most pedig, a NATO mindenhatósága alatt csak úgy röpködnek felettünk illetéktelenek. Az ország hadügyminisztere pedig azt sem tudja, hogy egyáltalán történt valami, ami az ő tárcáját érintette. Miután pedig tudomást szerez róla, félóránként változtatgatja az ügyről a véleményét. Itt az ideje az ország katonapolitikai koncepciója felülvizsgálatának, a NATO-tagság mibenléte tisztázásának és az úgynevezett külhoni katonai missziók befejezésének, mert egy „szép” napon arra ébredünk, hogy megszálltak bennünket, és az országot már nem Magyarországnak hívják.

A. P., Zalaegerszeg

Levél a Vatikánnak

Húsvétvasárnap a tv-n figyeltem a pápa urbi et orbi áldását. Örömmel hallottam, hogy a Szentatya kitért a háborús pusztításokra is, és imájában azért fohászkodott Krisztushoz, hogy segítsen a Közel-Kelet népein, mutassa meg az utat a háborúból a béke felé. Említette Afrika és Dél-Amerika népeit is. Nem értettem, miért beszélt arról, hogy mikor a zsidók Egyiptomból kivonultak, és az egyiptomi hadsereg a tengerbe fulladt, a zsidók örömünnepet ültek. Ünnepelték, hogy Isten elpusztította ellenségeiket. Nem elfelejtve, hogy miért kellett a zsidóknak Egyiptomból kivonulniuk, a zsidók ezen húsvéti ünnepét hozta összefüggésbe a kereszténység húsvéti ünnepével, Jézus Krisztus feltámadásával. Nekünk, katolikus hívőknek elfogadhatatlan az ellenség megsemmisítésének ünneplése. Ez ismételten meggyőzött arról, hogy az Ószövetség nem egyezik, hanem ellentétben áll Jézus szellemével, aki azt tanítja, hogy szeressük ellenségeinket (Máté 5:44-45; Lukács 6:27,6:35). A másik meglepő az volt a beszéd ezen részében, hogy a zsidó népet választottként említi. Itt is az Újszövetségre hivatkozom: Jézus soha sehol, egy szóval sem említi, hogy a zsidó nép kiválasztott volna. E levelemmel a környezetemben élő katolikus hívők véleményét is tolmácsolom. Mély tisztelettel:

Horváth László, Budapest

Pályázat

Olvasom, hogy 482+75 millió forintos közbeszerzési pályázatot írt ki az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Témái közül röviden a fontosabbakat: Tanúsítson a nép egészségtudatosabb magatartást, a szűrések népszerűsítése, a lakossággal szoros kapcsolatban álló szakemberek aktivizálása. Igazuk van, ezek is borzasztóan fontos dolgok. Persze kínjukban kiírhatták volna azt is, hogy ki hány méter belvízelvezető árkot ásna ennyi suskáért, hogy az elvetett és az életet adó búza ne rohadjon ki, de ugye mindenre nem lehet pénz.

Kónya Béla, Budapest

Csak bátran!

Svédország mellett a világ legstabilabb országa vagyunk – találta mondani a (még) miniszterelnök a válságkezelést értékelő előadásán. De hisz ez csacskaság! Mert ugye ki hallott már olyat, hogy az ünnepélyes eredményhirdetésen két világbajnok szorong a dobogó legfelső fokán, miközben egyszerre szól mindkét nemzet himnusza? Ugye ilyen nincs. De miért is kéne nekünk – elvtelenül – osztozkodnunk bárkivel is a dicsőségen? Döntsük el az elsőséget: vagy mi, vagy a svédek. Nem olyan bonyolult az. Például hasonlítsuk össze a hírhedten csapnivaló, megbízhatatlan svéd modellt a mi kiszámítható, stabil nyugdíjrendszerünkkel, és már meg is van a végső eredmény. Miért kell nekünk állandóan szerénykednünk, állandóan tekintettel lennünk mások érzékenységére? Mondjuk csak ki bátran: Magyarország a világ legstabilabb országa. Egyék a kefét a svédek! Merjünk merészen még nagyobbat mondani! Az áldóját!

Keszthelyi István, Bp.