Köszönet

Furcsa, újfajta tapasztalat ért és ennek megfelelően kerített hatalmába az új kormány megalakulása utáni nagygyűlés alkalmával. Igazi emberi érzések kerítettek hatalmukba! Nem tudom hányan vették észre, hogy a mindig kimértnek látszani igyekvő, államférfihoz méltó viselkedést tanúsító Orbán Viktoron a meghatottság jelei mutatkoztak, amikor megköszönte az egybegyűlteken keresztül a népnek a kapott bizalmat és mintegy fogadalmat tett arról, hogy hogyan és miképpen kívánja a nemzet érdekében felhasználni eme hatalmat. Nem az eddigi győztesek önelégültsége, kivagyisága, hataloméhsége látszott rajta, hanem az igazi emberi meghatottság, amely egyszerre szólt a választóknak és a feladatnak is, amely nehézségével minden pillanatban tisztában van ez az ember. Nekem, személy szerint már régóta az a véleményem, hogy a magyar azért szerencsés nép, mert a legnehezebb pillanatokban támaszt a Jóisten olyan vezetőket, akik ezen nehéz helyzetek megoldásában igazi vezetői képesek lenni a nemzetnek! Ráadásul ilyen kvalitású ember egy-egy nemzet életében jó, ha 100 évenként egy akad! Nekünk már ciklusok óta rendelkezésünkre áll személyében a megoldás, csak valahogy a negyvenéves lebutítottság meggátolta eddig a nép többségét, hogy az egyetlen kézenfekvő megoldást válassza. Most végre megtörtént, aminek történnie kellett és én bízok ez elérhető szebb jövőben, különös bizakodást ad ehhez ez a dolog, amit Viktor arcáról leolvashatónak láttam a nagygyűlésen, az igazi, tiszta, emberi érzéseket! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Pinczés György, e-mail

Bukásuk oka

Kovács veterán komszoci nyilatkozatainál az esetek többségében az a véleményem, hogy ha hallgatna, bölcsen tenné. Így véltem akkor is, amikor a 13. havi nyugdíjelvonást indokolta az ATV csatornán. Szerinte nincs mögötte teljesítmény, csak ezt nem tudták kellőképpen kommunikálni, valamint azt sem, hogy a nyolc év alatt épültek utak, emelték a béreket és a nyugdíjakat. Szerinte ezek kommunikálásának hiánya a bukásuk oka. Hogy Kovács László jövedelme mögött nincs teljesítmény, ez igaz. Kreáltak neki Brüsszelben egy beosztást, amihez még csak nem is konyított, munkájának nincs látszata, eredménye, mégis több millió forintnak megfelelő eurót vett fel az adózók pénzéből. A nyugdíjasok viszont többnyire 35-40 évi munka után az éhenhaláshoz sok, a méltó emberi élethez kevés nyugdíjat kapnak. Nemhogy a 13. havi, de a 14. havi kiegészítés is megilletné őket, kivéve a szochazáért érdemrendeseket és a pufajkásokat. Hogy épültek utak, arról azt kéne elmondani, hogy miért háromszoros áron, mint ahogy azt a Fidesz építette? A béreket és a nyugdíjakat emelték ugyan, de nem a szükséges mértékben, mert az infláció mindig nagyobb mértékű volt. Ezek miértjéről beszélhetnének a komszocik, de úgy érzem, feleslegesen. A nincs pénz szlogen már unalmas és egyébként is a választ a most sorozatosan nyilvánosságra kerülő lopások megadják, amiknek a tettesei a hírek szerint a komszocik és a komlibisek, akik milliárdossá lettek, míg az ország és a becsületesen dolgozók elszegényedtek.

Czető Lászlóné, Bp.

Mesterkedés

1956-ról egy egész történelmi korszakon át úgy kellett írni-beszélni, hogy igazi mozgatórugóiról a magyar milliók ne tudjanak meg semmit. Az utóhatásait, ha lehet, még jobban titkolták. A hírközlési technika fejlődése, majd az európai politikai helyzet enyhülése azonban változást követelt a propagandában is, s ezért a tények lehazudását az égről az események „igaz, marxista-leninista” értelmezése váltotta fel. Ez a mesterkedés „nem tűrt határokat”, s a hírközlés éles fegyver maradt az utódpárt kezében mindmáig. Hányszor vetették a nemzeti oldal szemére éppen ők, akik évtizedeken át a VSZ tagjaként Európa lerohanására készültek, hogy nem eléggé egyesült Európa párti. Nem tudjuk-e, hogy „az EU-ban mindenki jól jár, legfeljebb némelyik még annál is jobban”? (Kovács László valószínűleg a legjobban járt.) Nem állítottak kevesebbet mint hogy kételyeink puszta megemlítésével történelmi pillanat elszalasztására biztattuk a magyarokat. Mindenki elfeledte volna, kinek köszönhetjük a most éppen minden eddiginél fájdalmasabb történelmi késésünket: Ha 56-ban a párt öntudatos proletárjai nem „teljesítik internacionalista kötelességüket”, s valami okból nem hozzák a nyakunkra tíz nap leforgása alatt kétszer is a szovjet hadsereget, akkor hazánk már 57-ben megszabadult volna a gyarmati státustól, s azonnal kérhette volna a felvételét az Európa Tanácsba. Az elsők között csatlakozhattunk volna a ma már nyilvánvalóan győztes Nyugathoz a legjobb feltételekkel és a legkisebb történelmi lemaradással. Nem így történt, s ezért a felelősséget azok viselik, akik a VSZ elvhű és szájtépő tagjaként Európa lerohanására készítették föl a Néphadsereget. A mai szocialisták, még ha elfeledték is, szovjet gyarmati tisztviselőként tévedhetetlen biztonsággal tereltek el minket a „vesztes tábortól a győztes felé”, azaz Európából Ázsiába. Aki ellenállt, annak az igazak erkölcsi fölényével és biztonságával rúgtak a nadrágjába. Ezt a történelmi bűnt be lehetne látni, meg is lehetne bánni, de mintha éppen a bűnösök oktatnák ki az áldozatokat.

Regéczy-Nagy László, Budpest

Népbutítás 1.

Az embernek sokszor az a benyomása, hogy Magyarországon szándékosan tették tönkre a természettudományos oktatást. A hatvanas–hetvenes években az általános iskolai, a középfokú és a felsőfokú (főiskolai, egyetemi), illetve a szakmunkásképzés világszínvonalú (és világelső) volt. Még a japánokat is megelőztük. A kiegyezést, az 1867-et követő években Eötvös József oktatási miniszter által létrehozott oktatási rendszer több mint száz éven át jól, eredményesen működött, még a Rákosi-korszak és a Kádár-korszak sem tudta tönkretenni. A tudás hatalom. A japánok ezt komolyan vették, s nem véletlenül lettek a gazdaságilag nyolc legfejlettebb ország tagjai a hetvenes években. Mi van ma, 2010-ben Magyarországon? A tanulás nem sikk, az okos, értelmes, tanult embereket semmibe sem veszik, legföljebb munkanélküli (rossz esetben hajléktalan) lesz belőle, esetleg külföldre szegődik robotolni. Bezzeg a buta, nem hogy érettségivel, még általános iskolai végzettséggel sem rendelkező, írni-olvasni sem tudó tinédzserek tízmilliós kocsikkal száguldoznak, élik világukat, üzletelnek, tanárverők lesznek, 12-14 éves korukban már két-három gyerekkel élik világukat, miközben sem adót, sem tébéjárulékot stb. nem fizetnek. A magyar közoktatás tönkretétele, a magyar nép butítása 1960-ban kezdődött el, lépcsőzetesen, fokozatosan, s ma is folytatódik a globalizáció, a liberalizmus, a fajelmélet jegyében: az okos, értelmes, gondolkodó, becsületes, tisztességes, dolgozni akaró magyar gyerekek, fiatalok lezüllesztésével, az analfabetizmus szintjére történő lesüllyesztésével, a felsőbb körökben szervezett és irányított kábítószerek terjesztésével, a fiatalok fizikai, fiziológiai, értelmi képességeinek tönkretételével. (folytatás a következő számban)

Simon Béla, Nyíregyháza

Felajánlom

Felajánlanám a Demokrata újsággyűjteményemet, mely az első számtól megvan kb. 2009 júniusáig, jelképes összegért vagy ajándékért (például 5 liter jó minőségű vörösborért). Sajnálom kidobni, viszont nekem nincs helyem a tárolására. Amennyiben valakit érdekel, kérem, írjon az e-mail címemre: konvent@freemail.hu.

Palotai Szilárd, Balassagyarmat

Anyai szív

Kisfiam, vigyázz magadra! Hallom, ma is kilakoltatásra mentek. Azt biztosítjátok. Légy óvatos, mert egyesek mindenre képesek. Képesek ellenállni a csak a munkáját végző végrehajtónak is. Sőt, nem átallanak odacsődíteni mindenféle alakokat, akik aztán csinálják a palávert. Még a tévét is kihívják, hogy nagyobb legyen a felhajtás. A lakók nem képesek belátni, hogy a törvény az törvény, amit mindenkinek be kell tartani. Ha fizették volna rendszeresen a bankoknak a – felelőtlenül felvett – hitelük törlesztőrészleteit, akkor biztosan nem kerülnek ilyen helyzetbe. Hát most aztán magukra vessenek! Ti meg, szegények, ebben a hőségben is bevetési rohamruhában, plexis védősisakban vagytok kénytelenek dolgozni. Még a pajzsot és a tomfát is cipelnetek kell, amikkel az intézkedéseket foganatosítjátok. És akkor köszönet helyett mit kaptok? Kövekkel dobálnak, botokkal támadnak és amiket kiabálnak rátok! Szörnyű! Szóval féltelek, kisfiam. De az viszont jó is, hogy be vagytok öltözve, mert így nem lehet felismerni benneteket. Ugyanis itt a környéken is vannak, akik szerint inkább a bűnözőket kéne hajkurásznotok. Az pedig nagyon rosszul esne, ha esetleg téged is szájára venne a falu.

Keszthelyi István, Bp.