A CÖF civilként, magyarként és az Európai Unió polgáraiként felhívja a világ országainak és médiumainak figyelmét, ne hagyják, hogy hazánkban a 2010-es parlamenti választásokon súlyos vereséget szenvedett, a kormányzati hatalomból kikerült politikusok és pártok képviselői igazságtalan, megalapozatlan véleményeikkel egyoldalúan befolyásolják az Európai Unió soros elnöke, a Magyar Köztársaság megítélését, és ezzel tönkretegyék nemcsak Magyarország, de közvetetten az Európai Unió politikai és gazdasági jó hírét is.

„Azok az emberek – köztük politikusok, közéleti emberek, újságírók, értelmiségiek – próbálják most országunk ellen fordítani a világot, akik két cikluson át maguk is közreműködtek abban, vagy tétlenül nézték, hogy országunk a korrupció és a szabadrablás terepévé váljon. Látszólag azok féltik most leghangosabban a demokráciát, akik kiszolgálói voltak a Magyarországot 8 év alatt csőd közeli helyzetbe juttató kormányoknak, miközben kiépült egy soha nem látott gazdasági hatalmat központosító, és az országunk ellen indított jelenlegi kampány sikerében legfőképpen érdekelt új magyar oligarchia. Ez a hatalomból törvényesen, demokratikus úton eltávolított réteg nem veszi tudomásul a választások eredményét, és tevékenységével nem csak Magyarországot, de rajta keresztül az Európai Uniót, magát a demokráciát is gyengíti” – folytatódik a közlemény. „A világ és az EU tagországai ne feledjék az elmúlt nyolc év legmegrázóbb magyar politikai nyilatkozatát: 2006-ban került nyilvánosságra az akkori magyar miniszterelnök beszéde, melyben szó szerint kijelentette, hogy a kormány a választások előtt „éjjel és nappal” hazudott a választópolgároknak. És nem szabad feledni, hogy e beszéd nyilvánosságra kerülése után, 2006 őszén tíz- és százezrek tüntettek a politikai hazugság ellen Budapesten és más városokban az új szabad választásokért, ám erre a Gyurcsány Ferenc által vezetett hatalom a demonstrálók brutális megveretésével, az emberek bizonyítékok nélküli bebörtönzésével válaszolt, amelynek során lábbal tiporták az emberi jogokat, a szólás- és gyülekezési szabadságot. Azt kérdezzük mi, civil állampolgárok 2010-ben: miért hallgatott akkor Európa, az Európai Unió, a világsajtó, a világ közvéleménye? S miért hangos most, amikor még egyetlen tárgyi bizonyíték sincs arra, hogy a jelenlegi kormány korlátozni kívánná az állampolgári jogokat, a sajtószabadságot, vagy hogy meg akarná szüntetni a demokráciát? A 2010-ben demokratikusan lebonyolított országgyűlési választások eredménye világosan kifejezte a magyarok véleményét, amikor kétharmados többséggel mondtak nemet az Európára is veszélyes, jogtipró és illegitim hazugságkormányzás folytatására. Felelős, európai és egyben magyar patriótaként, civilként kijelentjük, hogy támogatjuk a demokratikusan és nagy többséggel megválasztott kormányunk intézkedéseit. A magyar Parlament által meghozott döntések indokoltak, országunk gazdasági és erkölcsi talpra állását szolgálják. A Kormány azt teszi, ami a feladata: az európai erkölcsi és jogi normák megtartása mellett végrehajtja a választóknak tett ígéretét. Egyben kijelentjük, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az európai erkölcsi értékek és a közösségi jogszabályok tiszteletben tartása mellett. 2011. január 1. óta már Magyarországon is törvény biztosítja a civil társadalom részvételét a jogalkotásban. Ezt a demokrácia fontos vívmányának tekintjük. Mint európai polgárok, magunk is állítjuk, hogy a szabad véleménynyilvánítás lehetősége megkérdőjelezhetetlen alapjog, mellyel tilos visszaélni gazdasági, politikai vagy személyes önérdekből. Ám visszaélés a véleménynyilvánítás jogával az is, ha valaki személyes sértettségből a saját hazáját rágalmazza, és a világot a tényeket illetően félrevezeti. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabad véleménynyilvánítás joga nemcsak a magyar kormány intézkedéseinek ellenzőit, hanem a civil társadalom kormányt támogató többségét is megilleti a nemzetközi médiumokban. Ez is része az európai szintű sajtószabadságnak, ezért szólaltunk meg a világ közvéleménye előtt! Mi, a magyar civil társadalom képviselői ismerjük a magyar valóságot, s Európa és a világ meg kell, hogy ismerje tényeken alapuló véleményünket. Európa nem engedheti meg magának, hogy néhány előítéletes és velejéig elfogult szerző írásai alapján alakítsa ki álláspontját hazánkról. Gondoljon mindenki arra, hogy a sajtóban megjelenő, ilyen típusú megalapozatlan támadások nemcsak Magyarország legitim vezetése, de az Európai Unió intézményrendszere ellen is bármikor megindulhatnak.

Éppen ebből kiindulva elvárjuk és követeljük, hogy minden országot, így Magyarországot is csak és kizárólag hiteles tények és a vélemények egyenrangú ütköztetése alapján ítélje meg Európa és a világ közvéleménye!

Budapest, 2011. január 6.

Dr. Bencze Izabella

alapító, szóvivő

Dr. Csizmadia László

alapító, szóvivő

Dr. Fricz Tamás

alapító, szóvivő

Dr. Schulek Ágoston

alapító, szóvivő