Fotó: ShutterStock/Dmytro Zinkevych (szerk.)
Hirdetés

Márai Sándor, a par excellence polgár önéletrajzában fölemlíti a bérházat, ahol csak villany volt, és esténként a házmesterné egy kis villanymotorral pumpálta föl az ivóvizet a legfelső emelet fölötti tartályba, amíg a gang peremén a biztonsági szelepen túl nem csordult a víz, a házbéli gyerekek őszinte örömére. A központi fűtés inkább nem működött, mint igen, telefont még hírből sem ismertek, a televízió feltalálására még évtizedeket várni kellett, szinte semmi olyan infrastruktúra nem állt a rendelkezésére, ami ma magától értetődően a miénk, és mégis polgári életet élt, a szó legnemesebb értelmében.

Talán John Fitzgerald Kennedy fogalmazta meg a legpontosabban a polgár fogalmát 1961. január 20-án történt beiktatásakor. Ezt azóta sokan és sokszor elismételték: „Ne azt kérdezd, hogy mit tud tenni érted a hazád, hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért.” Induljunk ki ebből, mert egy adott kor életszínvonalának paraméterei koronként és földrajzi tájanként is jelentős mértékben változnak. Egy mai magyar „átlagember” életszínvonala, beleértve a neki automatikusan járó szolgáltatásokat – lakhatás, egészségügy, oktatás, kommunikáció, közlekedés és hasonlók –, magasan meghaladja egy középkori uralkodóét. Gróf Széchenyi István előtt Magyarországon még egy méter szilárd burkolatú út sem volt. Időjárástól és terepviszonyoktól függően a kor „átlegemberének” közlekedési sebessége naponta 20 és 50 kilométer között mozgott; ezt nevezték egynapi járóföldnek. Vagyis ha valakit egy ügye mondjuk Szegedről Budára szólított, akkor ezt az utat gyalog egy hét alatt tehette meg. A kortárs Petőfi Sándor naplójában rögzítette egy téli gyaloglását valahonnan a Dunántúlról Pestre, ami fölért egy kínszenvedéssel a fagyos magyar tájban. Pedig Petőfi testestől-lelkestől polgár volt.

Szóval, akkor ki a polgár? Hogyan lehetne leírni az úgynevezett középosztály jellemzőit? Azét a középosztályét, amelyik, miként neve is mutatja, a polgári demokráciákban az egészséges társadalmi berendezkedés legfőbb pillére, mert önmérséklete és öntudata tart ellensúlyt a leggazdagabb réteg kapzsiságának és a legszegényebbek gátlástalan éhségének? Azt tartják, egy adott társadalom annál stabilabb, minél vékonyabb a gazdagok és a szegények rétege, és minél szélesebb a középosztályé. Azé a polgárságé, amelyik helyzetéből és neveltetéséből fakadóan hajlandó áldozatokat is hozni a közösségért, a hazájáért, a társadalom előrehaladásáért. E tekintetben 2002 fordulópont volt, mert a jobboldal elveszített választását követően kivirágzó polgári körök mozgalma nyolc éven át egy olyan a szó legnemesebb értelmében vett polgári ethosz kialakulását hozta el, ami Kennedy meghatározásának felelt meg, s ami mára egy hárommilliós táborrá szélesedett.

Korábban írtuk

Összeállításunk csupán pillanatfelvétel. Azt szerettük volna megmutatni, hogy harminc évvel a kommunista diktatúra bukása és csupán tizenhárom évvel a zűrzavaros posztkommunista átmenet után milyen mértékben tudott regenerálódni a nemzet legértékesebb része, és milyen jellemzői vannak. Miféle polgárság van nálunk kialakulóban, hiszen azt is be kell látnunk, hogy az eddig eltelt idő aligha lehetett elég ennek a roppant értékes társadalmi rétegnek a teljes mértékű helyreállítására.

Középosztály. A hétköznapi megközelítésben azt a társadalmi csoportot szokás így nevezni, amelynek nincsenek megélhetési gondjai, de a megélhetéséért dolgoznia kell. Ide tartozni ugyanakkor értékrendet és identitásválasztást is jelent. 2010 óta hazánkban a középosztály rég nem látott módon bővült, a diadalmenetet azonban megtorpantotta a Covid, majd a háborús infláció. De mit is jelent ma Magyarországon a középosztályba tartozni? A Demokrata összeállításában ennek járt utána.

A középosztály nyomában című összeállításunk cikkei ide kattintva olvashatók.