A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti vasúttársaság szorosan együttműködve, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó kormányzati törekvésekhez igazítja a munkaanyagot, amellyel társadalmi párbeszéd keretében hamarosan megismerkedhetnek a vasút jövőjének alakulásában érintett társadalmi szervezetek, civil csoportok, külső és belső érdekvédelmi szervezetek. A stratégiai munkaanyag az érdemi visszajelzések, felvetések figyelembe vételével nyeri el végleges formáját, és ezt követően kerül majd benyújtásra a kormányzat felé.

Napjainkra valamennyi, a vasút helyzetét jól ismerő szakember számára egyértelművé vált, hogy a vasút rendbetételének ügyét nem lehet tovább halogatni. Az állam és a MÁV lépéskényszerbe került: meg kell találni a vasúttársaság jelenlegi helyzetéből kivezető és hosszú távon is fenntartható megoldást. Az Új Széchenyi Tervben is egyértelműen megjelenik, hogy a vasúti közlekedés a források elosztásánál és a szolgáltatások megrendelésénél is előnyt élvez a közúti, egyéni közlekedési alternatívákkal szemben. Határozott szándék, hogy a vonatközlekedés részaránya a személyszállításban és árufuvarozásban is nőjön.

A tervezési folyamat eredményeként a Széll Kálmán Tervben foglalt kiemelt célok, mint például az adósságrendezés, a Nemzeti Közlekedési Holding létrehozása, vagy a tarifa- és kedvezményrendszer átalakítása, a harmonizálás következtében helytálló módon, megfelelő formában jelenhet meg a MÁV véglegesülő társasági stratégiájában is, amely komplex módon, az állami és a vállalati kompetenciák meghatározásával és összehangolásával kívánja felvázolni a fejlesztések kívánatos, fenntartható módját.

A munkaanyag nyilvános bemutatására várhatóan a következő hetekben kerül sor, majd ezt követően egy bárki számára elérhető webes felületen és email címen várják a visszajelzést a vasúttársaság szakemberei, annak érdekében, hogy a visszajelzések és érdemi vélemények figyelembe vételét követően nyerhesse majd el végleges formáját.