Az egyesület 24. éve küzd az családi értékek megőrzéséért. Többször is szót emelt a média gyermekek iránti felelőssége miatt.

Az új média törvény alapján a gyermekek és a családok védelme biztosítható. A törvény kiindulásnak jó és társadalmilag hasznossá válhat – és már rövidtávon is családok érdekeit szolgálhatja. A társadalom, ezen belül legfőképp a fiatalok művelődési, információszerzési és szórakozási szokásai az elmúlt két évtizedben gyökeresen megváltoztak. A kiskorúak nagy része naponta több órát tölt televíziózással és internetezéssel. Ez jelentősen növeli a médiaszabályozásban dolgozók felelősségét és szükségessé teszi, hogy az kiterjedjen az internetre is. A médiának hitelesen kell tájékoztatnia a társadalmat; be kell töltenie azt az értékvédő, közvetítő szerepet, amely rá hárult; egyúttal kötelessége megvédenie gyermekeinket a káros médiatartalmaktól – véli a NOE. Meggyőződésük, hogy a médiaszabályozásnak a hiteles tájékoztatást, az értékőrzést és továbbadást valamint a gyermekek, a család védelmét kell biztosítania.

A NOE számára fontos, hogy az új médiatörvény

· a televízióban és a rádióban megtiltja olyan médiatartalmak közzétételét, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különös tekintettel a pornográfiára vagy szélsőséges erőszakra,

· azokat a műsorokat, amelyek a hat éven aluli nézőben félelmet kelthetnek, illetve amelyeket a kicsik koruknál fogva nem érthetnek vagy félreérthetnek a „hat éven aluliak számára nem ajánlott” kategóriába sorolja,

· 24. §-a kimondja továbbá, hogy a hirdetések közvetlenül nem szólíthatnak fel kiskorúakat valamely áru, illetőleg szolgáltatás megvásárlására, igénybevételére,

· kimondja, hogy a kereskedelmi közlemények közvetlenül nem szólíthatják fel a kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket a reklámozott termék megvásárlására,

· leszögezi azt is, hogy a hirdetések indokolatlanul nem ábrázolhatnak kiskorút veszélyes helyzetekben,

· a sajtószabadság gyakorlása nem sértheti a közerkölcsöt, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást,

· kimondja: a közszolgálati médiaszolgáltatás célja a házasság és a család értékének tiszteletben tartása, a nemzeti, családi, etnikai és vallási közösségek megőrzése, megerősítése.

A NOE egyetértését fejezi ki, hogy a közszolgálati célok közé tartozik a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését szolgáló, ismereteit gazdagító műsorok közzététele.

A fentiek alapján a NOE az új médiatörvényt támogatja, egyúttal köszönetét fejezi ki, hogy az egyesület által kért, a családokat érintő javaslatok többsége bekerült a törvénybe.