A szervezet úgy véli, az őt „szülőatyjaként létrehívó egyesület” semmiféle jogszabályba ütköző cselekedetet nem vitt végbe, így az ítélet nem megalapozott.

Az ítélet szóbeli indokolásával kapcsolatban kiemelik, hogy az – jogállamban szerintük elfogadhatatlan módon – jogszabályi hivatkozásokat „meglehetősen csekély mértékben tartalmaz, a hivatkozott kevés jogszabályhely is meglehetősen tágan, ha úgy tetszik szubjektív módon értelmezhető” – írják.

Különösen nehezményezik a szóbeli indokolás azon részét, mely szerint a mozgalom tatárszentgyörgyi felvonulása a parlamenti pártok, valamint a közjogi méltóságok szerint „cigányellenes„ volt. Az a tény, hogy egy bírósági ítélet pártok, valamint nem kizárólag az igazságszolgáltatás hatalmi ágához tartozó közszereplők véleményét használja fel egy bírósági ítélet megalapozásaként, szerintük igazolja azt a sejtésüket, hogy a polgári per Fővárosi Főügyészség által történt megindítása, valamint a Fővárosi Bíróság által meghozott ítélet politikai nyomásra született.

Az ítélet indokolásának az a része, mely kimondja, hogy e döntésnek a Magyar Gárda Mozgalomra nézve semmilyen kihatása nincs, viszont megelégedéssel töltötte el őket, így a mozgalom továbbra is az eddigiek szerint folytatja tevékenységét – áll a közleményben.

(MNO)