A német írásbelikkel folytatódnak ma az idegen nyelvi érettségik a középiskolákban.  
 

Fotó: MTI, archív, illusztráció


Fotó: MTI, archív, illusztráció

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. 
    
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész, az „Olvasott szöveg értése” 60 perces, a második rész, a „Nyelvhelyesség” feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése” vizsgaösszetevő következik, majd végül az „Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsora.
    
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.
    
Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár – a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem használható.
    
Az egyes vizsgaösszetevők értékelése emelt és középszinten is független egymástól, és a javítás központilag kidolgozott útmutató alapján történik.

(MTI)