Az MSZP-SZDSZ által vezérelt Gyurcsány-kormány ismét átlépett egy Rubikont, amikor az Országgyűlésben áterőltette azt az ingatlanadót, amely valójában nem más, mint az emberek megsarcolása – kezdődik a Nemzeti Fórum közleménye.

Az értékalapú ingatlanadó tönkreteszi, megnyomorítja azokat a szorgalmas, egész életükben takarékosan vagy éppen szűkösen élő embereket, családokat, akik erejükhöz és lehetőségükhöz képest gondoskodni szerettek volna magukról és utódaikról.

A Gyurcsány-kormány által áterőszakolt adó bevezetése, olyan helyzetet teremt a kiskeresetű vagy nyugdíjukból élő emberek számára, hogy választhatnak: áron alul eladják otthonaikat, vagy megvárják, amíg a végrehajtó kótyavetyéli el egész életük eredményét.

A magyar embert az jellemzi, hogy a legnehezebb időkben is arra törekszik, hogy inkább szűkösen él, de takarékoskodik, házat épít magának és gyermekeinek.

Abban hittek az emberek, hogy már többé nem jöhet olyan világ, amikor a nehéz munkával, nélkülözések árán megteremtett otthonaik kerülnek veszélybe.

Az a munkás, tanár vagy éppen parasztember, aki megépítette a maga családi házát, – talán még egy kis hétvégi házat is épített a Tisza vagy a Körös mellé, mert gondolt idős napjaira is -, most azzal kell szembesüljön, hogy a jövedelme vagy nyugdíja arra sem elég, hogy megfizesse a közmű költségeit, hogy fűthesse a lakását, hogy élelmiszert vásároljon, és most a kormány adósságcsapdába kényszeríti, az otthonát is el akarja tőle adóztatni.

Mindannyiunk számára reménységet ad, hogy az adósarc parlamenti szavazásánál a Fidesz frakció (a frakcióban a nemzeti fórumosok, a kisgazdák) határozottan és természetesen utasította el az emberek megsarcolását, szocialista képviselőtársaink közül, pedig jó néhányan, amikor a frakciófegyelem és a választók között kellett dönteniük, akkor képesek voltak az eszükre és szívükre hallgatni és a választópolgárok érdekeit támogatni.

Arra hívjuk fel a nemzeti fórumos és kisgazda önkormányzati képviselőinket, polgármestereinket, hogy haladéktalanul hozzanak olyan önkormányzati döntést, amelyben egyértelművé teszik, hogy a minap elfogadott törvényben foglalt adósarcot nem vezetik be a településükön.

Arra kérjük Szövetségesünket, a Fideszt, hogy együtt hárítsuk el a családokat fenyegető adósarcot.

Hisszük és reméljük, hogy felhívásunk számos jóérzésű szocialista önkormányzati képviselő és polgármester részéről is meghallgatásra talál.

Védjük meg közösen a törvényesnek álcázott, ámde súlyos, embertelen adósarccal szemben az elmúlt évtizedek munkájának gyümölcseit, a magunk és gyermekeink jövőjét – zárul a közlemény.