Még mindig sokan vannak azok, akik úgy gondolják, az egyházak foglalkozzanak a lélek dolgaival, maradjanak a templomok falain belül, a társadalom és a gazdaság ügyeit bízzák a politikusokra és a neoliberális gondolkodókra. Az ilyen vélekedésekre csattanós választ adott, hogy egy tűt nem lehetett leejteni péntek délután a budapesti Nemzeti Múzeum kertjében, akkora tömeg gyűlt össze a Katolikus Társadalmi Napok (Kattárs) megnyitójára.

A Magyarországon nyugat-európai mintára először megrendezett programsorozat Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek és Veres András szombathelyi megyéspüspök köszöntőjével kezdődött.

Erdő Péter arról beszélt: napjainkban a legégetőbb probléma a demográfi ai helyzet alakulása, hiszen egyszerre jelentkezik túlnépesedés és elöregedés, ami komoly kihívás elé állítja a világot. A technikai civilizáció jelenségei, a ránk zúduló információáradat zavarodottságot okoz, az emberek, miután nem látják át a folyamatok egészét, kevéssé érzékelik a rájuk háruló felelősséget, így a részletek foglyai maradnak. Ám a bíboros kiemelte, van megoldás a XXI. század társadalmi, szociális problémáira, s a megoldás gyökere 2000 évvel ezelőtt keresendő: Krisztus eljövetelének jó híre, az ebből fakadó egyházi tanítás az alapja annak a tevékeny szeretetnek, amely választ kínál a társadalmi, szociális gondokra.

Erdő Péter bejelentette, I. Ferenc pápa elfogadta Áder János köztársasági elnök meghívását, Magyarországra látogat 2016-ban.

Veres András szombathelyi megyéspüspök köszöntőjében kitért rá, a Katolikus Társadalmi Napok egyik célja, hogy bemutatkozzanak a katolikus karitatív szervezetek, amelyek óriási munkát végeznek országszerte.

A Múzeumkertben felállított sátrakban kiállító több mint 40 szervezet bemutatkozása azonban egy ideig még váratott magára. Az összesereglett emberek legelőször is Böjte atyára voltak kíváncsiak, aki afféle vándorprédikátorként arról beszélt, a kiegyezés, a megegyezés, a szeretet oldhatja fel a Kárpát-medencében felgyülemlett feszültségeket, s adhat választ a térség szociális problémáira.

Mindazonáltal a kiállítók nem panaszkodhattak: rengetegen voltak kíváncsiak a fogyatékosat, öregeket gondozó otthonok munkájára, a cigány- és a szenvedélybeteg-pasztoráció lehetőségeire, a katolikus oktatási és szakképző intézmények, valamint az országszerte szaporodó, a hátrányos helyzetű gyerekeket segítő, támogató tanodák mindennapjaira, a karitász hálózat tevékenységére.

Megyeri Márta, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász igazgatója szerint a kiállítás arra is lehetőséget ad, hogy erősítse a különböző szervezetek közötti kapcsolatokat, ezen kívül afféle ötletbörzeként is szolgál. E szervezet az önellátó család programmal állt a világ elé. A program keretében nem csak vetőmagokkal, kertészeti ismeretekkel segítik a rászoruló családokat. Visszaviszik a településekre azt a mára elveszített tudást, miként lehet felállítani egy olajozottan működő, takarékos háztartást: tésztát gyúrni, lekvárt főzni, savanyítani tanítják a családokat. Emellett bemutatták a kikölcsönözhető vagy akár legyártható présgépüket, amellyel papírhulladékból olyan papírbrikettet lehet előállítani, amelynek fűtőértéke megfelel a fenyőének, csak éppen ingyen van.

Megyeri Márta szerint azonban ez az alkalmatosság nem csak a takarékosságot segíti. Önbecsülést adhat a munka nélkül maradottnak, hiszen az egyszerű eszköz segítségével a közösség számára is hasznos tevékenységet végezhet, amely szerény jövedelmet is biztosít a családoknak. Mi sem bizonyítja jobban az ötlet életrevalóságát, hogy olyan érdeklődő is akadt, aki szívesen gyártana hasonló présgépet.

A kiállítók törekedtek rá, hogy ne csak a felnőtteket, a gyerekeket is megszólítsák. Osztatlan sikert arattak a Máltai Szeretetszolgálat játszóbuszai, szinte sorba kellett állni az egyszerű gólyalábakért, a légvárba való bejutásért. De minden sátorban lehetett játszani is, festeni való kövek, szalmavirág koszorúk, papírhulladékból készíthető montázsok és kavicsmozaikok mutatták: van élet a fogyasztói társadalom Barbie-világán kívül is.

A legmeglepőbb azonban az volt: a más kiállításokon többnyire döglött kerekasztal-beszélgetések rengeteg embert vonzottak. Egyszerűen nem lehetett beférni a sátrakba, ahol például a média értékközvetítő szerepéről, az orvoslás keresztény- etikai kérdéseiről vagy éppen a keresztény vállalkozói modellről folyt a diskurzus.

Hasonló volt az érdeklődés a pénteki Társadalomtudományi reflexiók címmel megtartott beszélgetéssorozat esetében, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet- és társadalomtudományi kara szervezett. De kicsinek bizonyult szombaton a Párbeszéd Házának nagyterme is, ahol Üzenetünk van! címmel tudományos gazdasági konferenciát rendeztek, amelyen előadást tartott többek között Csaba László közgazdász professzor, Frivaldszky János jogfilozófus-politológus, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes, Héjj Tibor vállalkozó és Baritz Sára Laura domonkos rendi nővér, aki egyébként egyik ötletgazdája volt a rendezvénysorozatnak.

Az előadók olyan társadalmi, gazdasági modellt vázoltak fel, amelyben a cél nem a szüntelen gazdasági növekedésen alapuló profitmaximalizás, hanem a társadalmi felelősségvállaláson nyugvó profitoptimalizálás. Az előadásokból az is kiderült: a közjó nem elvont fogalom, hanem matematikai modellekkel leírható valóság, amelynek célja az, hogy mindenkinek lehetősége legyen személyiségének kiteljesítésére, és megkaphassa azt a támogatást, amire szüksége van. S nem mellékesen biztosíthatja a gazdaság hatékony működését is.

A Kattárs egyházi hátterét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága adta Veres András püspök vezetésével, a szervezésben aktív szerepet vállalt a keresztény vállalkozókat és üzletembereket tömörítő ÉrMe Üzleti Hálózat.

A rendezvény három napján egyébként könnyű-, világ- és népzenei programok is voltak, fellépett a Magashegyi Underground, a Holdviola, a Misztrál, Baricz Gergely, Nemadomfel, Eclectica, valamint filmvetítéseket is tartottak. A rendezvénysorozat ünnepi szentmisével és a nyíregyházi Pro Musica leánykórus hangversenyével zárul.

A Katolikus Társadalmi Napokon jótékonysági gyűjtést is szerveztek, a befolyt pénz a zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend támogatását szolgálja, hozzájárul a Szent Norbert Közösségi Ház korszerűsítéséhez, amely a rend által gondozottaknak és szegény családoknak kínál majd befogadó helyet, közösségi helyszínt.

Nagy Ida