A nyílt levél teljes szövege:

Tisztelt dr. Papcsák Ferenc!

Páty, Telki és a Zsámbéki-medence lakói nevében kérjük a Tisztelt Elszámoltatási Kormánybiztos Urat, hogy a Pátyi Golfváros néven elhíresült projektet kivizsgálni szíveskedjék.

Talán Ön előtt is ismeretes, hogy Páty Önkormányzata olyan szabályozási tervet szavazott meg, amely lehetővé teszi, hogy a Budai Tájvédelmi Körzet, a budai erdők közvetlen közelében, a településtől 2 kilométerre egy golfpályának álcázott, óriási méretű, a helyi építészeti hagyományoktól messzemenőkig elütő, tájidegen, megközelítőleg 3000 lakást magában foglaló lakópark épüljön akár 5 emeletes épületekkel, közel másfél kilométer hosszú sorházas beépítéssel, bevásárlóközponttal, szállodákkal stb. Az ilyen módon a tájba beékelődő kisváros nemcsak a Zsámbéki-medence látképét teszi tönkre és veszélyezteti a természetvédelmi terület élővilágát, hanem ellentétes a helyi lakosság érdekével, mivel a golflakópark és a tervezett bevásárló központ által generált gépkocsiforgalom miatt megszűnne a Zsámbéki-medence vonzerejét jelentő csend és nyugalom.

A képviselő-testület által elfogadott szabályozási terv több ponton is törvénysértő, és a folyamat kapcsán felmerül a hűtlen kezelés gyanúja is. A projekttel kapcsolatosan alkotmánybírósági, ügyészségi és rendőrségi eljárás is folyamatban van, de ez a pátyi képviselő-testületet nem akadályozza meg, hogy ez év július 15-én hatályba léptesse a szabályozási terv.

A beruházó által birtokolt terület jelentősen felértékelődik a képviselő-testület döntésének következtében, miközben a itt élők csak a beruházás negatív hatásait kénytelenek elviselni.

A gépkocsiforgalom a jelenlegi többszörösére fog nőni, amit a jelenleg is zsúfolt, Budapest felé vezető úthálózat már nem képes elviselni.

A beruházóval kapcsolatos személyek és cégek is aggodalomra adnak okot. A sávolyi MotoGP-botrányból ismert, Spanyolországban bejegyzett, összesen 3 alkalmazottal rendelkező Grupo Milton elnökét, Kovács Bence Jánost korábban csalásért, sikkasztásért és magánokirat-hamisításért 1,5 év börtönbüntetésre ítélték; a cég ügyvezetője, Mervó József budapesti szórakozóhelyeivel kapcsolatos ügyleteiről híresült el. A cég spanyol partnerének, a Sedesának a neve a spanyol sajtóban összefonódott a korrupcióval, az önkormányzati tisztségviselők lefizetésével, az olcsó szántóföldek milliárdos profitot biztosító átminősítésével, és a cég magyarországi tevékenysége is megkérdőjelezhető.

A fentiek miatt Pátyon népszavazást kezdeményeztünk. A népszavazáson résztvevő szavazók 2/3-a elutasította a golfvárost, azonban mivel csak a lakosság 43%-a ment el szavazni, a testület a szabályozási terv elfogadta.

A beruházó által ígért, a negatív hatásokat részben ellensúlyozó fejlesztésekre semmilyen valós garancia nincsen. A beruházó tehermentesítő elkerülő utak megépítésének biztosítékául nem kötbérfizetési kötelezettséget stb. vállalt, hanem jelzálogot jegyeztet be egy olyan székesfehérvári ingatlanra, amelynek értéke messze nem fedezi a településrendezési szerződés vállalt munkálatokat. Az önkormányzat által megrendelt, de a beruházó által fizetett értékbecslés merőben spekulatív feltételezésekre épít, és figyelmen kívül hagyja a szóban forgó terület nyilvánvaló jellemzőit. A felajánlott ingatlan egy legelő besorolású lápos terület, amelyen többek közt szennyvíztisztító telep és több út is található. Tekintettel a nagymértékű értékaránytalanságra Tollner József, pátyi képviselő hűtlen kezelés gyanúja miatt ügyészségi feljelentést tett.

A golfterülethez és a Grupo Milton egyéb pátyi érdekeltségeihez szükséges beruházásokra (elkerülő utak) vonatkozóan a pátyi önkormányzat ráadásul két ízben kötött szerződést: a Grupo Milton a 2010. március 30-án aláírt településrendezési szerződésben 10 millió euro összegben vállalt út- és közműépítést, ugyanakkor egy vélhetően mindmáig érvényben levő szerződés értelmében a pátyi iparterületen érdekeltséggel rendelkező Evern Invest Hungary Ingatlanforgalmazó Kft. már 2008-ban vállalta, hogy kizárólag saját költségére tervezteti és építteti meg ezen utak jelentős részét. Mivel az Evern Investtel kötött szerződésben foglalt kötelezettségvállalásokat az önkormányzat teljesítette, a települést ért kár kb. 1,5-2 milliárd forint. Tollner József ezt is jelezte az ügyészségnek.

A beruházás előkészítése során felmerült nyilvánvaló törvénytelenségekre Dr. Fülöp Sándor, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa is felhívta a figyelmet. Az általa összeállított alkotmánybírósági beadvány szerint 11 alkalommal történt jogszabálysértés az eljárás során. A „zöld ombudsman” állásfoglalását a képviselő-testület figyelmen kívül hagyta – csakúgy mint a Pátyon és a Zsámbéki-medencében élők hangos tiltakozását, a több száz lakossági beadványt, illetve a problémákat soroló szakhatósági véleményeket.

Jelen levelünkkel kérjük a Tisztelt Elszámoltatási Kormánybiztos Urat, hogy a törvényesség helyreállítását, a termőföldek spekulatív céllal történő átminősítésének megelőzését elősegíteni szíveskedjen.

Mivel a demokrácia egyik feltétele a nyilvánosság, kérjük, hogy támogassa azon törekvésünket, hogy a pátyi ingatlanpanama ügye nyilvánosságot kapjon, illetve minél előbb sor kerüljön az ügy kivizsgálására – mielőtt visszafordíthatatlanul sérülne a budapesti agglomeráció részét képező, zöldfelületekben gazdag, falusias jellegét őrző Zsámbéki-medence.

Tisztelettel:

PÁTY NEM ELADÓ CIVIL ÖSSZEFOGÁS / azaz Páty, Telki és a Zsámbéki-medence civiljei