A díjazott képviselője a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vette át 2013. május 3-án Budapesten. A díjazottat Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a PMA Kuratóriumának elnöke köszöntötte, a laudációt Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a PMA kuratóriumának tagja mondta.

Mint ahogy az elismerés odaítéléséről döntő határozatban olvasható: a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásáért, valamint a hosszú távú megmaradásért folytatott küzdelméért, a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatásáért, a magyarság összetartozás-tudatának erősítéséért, II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségének népszerűsítésért ítélte oda a díjat a Kuratórium a Rákóczi Szövetségnek.

Az Alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre vagy szervezetre, akit, illetve amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, március 1-ig várta a PMA. Összesen 26 felterjesztés érkezett 9 magánszemélyre és 17 közösségre. A javaslatok közül az Alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat.

A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat. A PMA minden évben olyan 35 év alatti személynek vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozza a díjat, aki, illetve amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.