Mint ismert, Tőkés László EP-alelnök a Béke-Nobel-Díjra jelölt Rebiya Kadeer asszonnyal, az Ujgurok Világkongresszusának elnökével találkozott korábban brüsszeli irodájában, aki beszámolt népük mostoha sorsáról és Kashgar város helyzetéről és az annak ősi kultúráját teljes pusztulással fenyegető kínai kommunista „városmodernizációs” programról.

A kínai központi vezetőség „500 millió dollár ráfordítású” programja „kashgari veszélyes épületek” földrengés-biztossá tételének álcája alatt szisztematikusan és könyörtelenül rombolja a Selyemút ezen ókori kereskedelmi és turisztikai központjának épített örökségét. Ezzel együtt, szintén a „modernizációs program” ürügyén az erőszakos kitelepítések is tovább folytatódnak, Kashgar város rombolása része a kínai központi hatóságok azon tervének, melynek végcélja az ujgur közösség teljes asszimilációja, identitásuk és kultúrájuk megszüntetése.

Rebiya Kadeer közbenjárását kérte annak érdekében, hogy az EP és az EU nagyobb nyomást gyakoroljanak az elnyomó kínai hatóságokra, az országban élő hagyományos etnikai kisebbségek és kultúrájuk védelmében.

Tőkés László március elején levelet intézett az EP Külügyi Bizottságához (AFET) és Emberi Jogi Albizottságához (DROI), valamint a Néppárti Frakció több tagjához, támogatásukat szorgalmazva az EP „A kashgari helyzetről és az ottani kulturális örökségről” szóló Állásfoglalásának elfogadásához. Az Állásfoglalás célja az, hogy ismertesse és tudatosítsa a nemzetközi közösségben a Kashgar kulturális örökségét fenyegető végveszélyt, és rámutasson arra, hogy ezek az intézkedések nem csupán durva és kegyetlen módon pusztítják a világörökség egy felbecsülhetetlen értékű és pótolhatatlan részét, hanem az elnyomó jellegű etnokulturális politika részeként az emberi jogokat is lábbal tiporják.

Az Állásfoglalás, amelyet az EP plenáris ülése március 10-én, Strasbourgban elfogadott, „kifejezi az EP véleményét, miszerint Kashgar óvárosát, mint az ujgur identitás jelentős kulturális központját, amely egyedi módon tükrözi az ott élő népek évezredes történelmét, toleranciáját és életmódját, meg kell őrizni, és a rombolásnak véget kell vetni” – fogalmazott Rebiya Kadeer Tőkés Lászlóhoz intézett március 14-i köszönő-levelében. Az Állásfoglalás egyedülálló abban az értelemben, hogy kizárólag a Kína területén élő ujgur közösség problémájával foglalkozik. A dokumentum világosan és egyértelműen felszólítja a kínai hatóságokat arra, hogy óvják és őrizzék meg Kashgar és – általában – az ujgur kultúra örökségét, továbbá szüntessenek meg minden olyan intézkedést, amely emberi jogaikat és szabadságukat sérti.

Marino Busdachin, a Képviselet Nélküli Népek és Nemzetek Egyesületének (Unrepresented Nations and People Organization/UNPO) főtitkára ugyancsak köszönetet mondott Tőkés Lászlónak az Állásfoglalás ügyében nyújtott támogatásáért. Levelében annak jelentőségét hangsúlyozta, hogy az elfogadott Állásfoglalás felszólítja a kínai hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent az őszinte han (kínai)-ujgur párbeszéd kialakítása érdekében, amely tétel alapjául szolgál az Egyesület azon erőfeszítéseinek, hogy Kína kulturális sokszínűségét bemutassa, hogy rávilágítson Peking ugjurokat és más nemzeti közösségeket marginalizáló törekvéseire, és hogy építő jellegű, erőszakmentes megoldásokat találjanak azokra a problémákra, amelyekkel az ujgur közösség küszködik.