A két párt által delegált tagok ugyanis nem akarnak megjelenni a szavazókörökben, és – eskütételüket megszegve – nem akarnak részt venni a bizottságok munkájában. Így a bizottságok a törvényi előírások alapján működésképtelenné válhatnak. Bonyolítja a helyzetet, hogy a még versenyben lévő LMP a 35 szavazókörből mindösszesen egybe tudott delegáltat küldeni – folytatódik a közlemény.

A Fidesz ezért felszólítja a csepeli MSZP és Jobbik vezetését, hogy kicsinyes pártpolitikai érdekeik érvényesítése érdekében ne tiporják lábbal a demokrácia alappillérét, ne akarják megakadályozni a csepeli választókat alkotmányos és állampolgári jogaik gyakorlásában. Továbbá felhívják a helyi választási iroda vezetőjének figyelmét, hogy a választási törvény értelmében ő köteles gondoskodni a szavazatszámláló bizottságok törvényes létszámáról és működéséről. Végül pedig felkérik a fővárosi területi választási iroda vezetőjét, hogy a fenti információk alapján, törvényes kötelességének megfelelően kiemelt figyelmet szánjon a Budapest 31. választókerületnek!