A törvény szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyébe egy egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lép. A jogszabály indoklása szerint a módosításokkal egy helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer jön létre, amely hatékonyabb tűzvédelmet eredményezhet a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, illetve az erő- és eszközállomány optimális tervezésével.

A törvény az önkormányzati tűzoltóságok vagyonát is átadja az államnak, ugyanakkor megjegyzi, hogy továbbra is szükség van az önkéntes, köztestületi tűzoltóságok munkájára.

A törvény elfogadásával létrejön a katasztrófavédelmi szerven belül egy iparbiztonsági hatóság, illetve bevezetik a katasztrófavédelmi bírságot is. Utóbbi akkor válhat kiszabhatóvá, ha az egyes üzemek nem tartják be a veszélyes anyagokkal összefüggő súlyos balesetekhez, vagy üzemzavarokhoz köthető megelőző és helyreállító intézkedéseket, továbbá katasztrófavédelmi engedély nélkül végeznek engedélyköteles tevékenységet, illetve jogszabályban, vagy hatósági kötelezésben foglalt előírásokat mulasztanak el.

A törvény alapján a katasztrófavédelmi bírság legalacsonyabb összege háromszázezer, legmagasabb összege pedig hárommillió forint.

(MTI)