Fotó: T. Szántó György/Demokrata
Hirdetés

Az első autós misét húsvét vasárnapján tartotta Mihályi Miklós atya. De a történet nem itt kezdődött, hanem a régmúltban: amikor az atya még kisgyerek volt és nagyszülei el-elvitték őt nyaralásai során az agárdi autós moziba.

– Ez adta az ötletet! Ha lehet filmet nézni egy autóból, akkor meg lehet élni ugyanott az Úrral való találkozást is – mondja Mihályi Miklós előszállási plébános.

Segített egy kicsit az ötlet kibontásában, hogy az atya tapasztalatai szerint a hívek döntő többsége rendes körülmények között is autóval érkezett az istentiszteletekre. Azokat a gyülekezeti tagokat pedig, akiknek nincs autójuk, vagy akik egészségi állapotuk miatt mégsem tudnak eljönni, az atya személyesen keresi fel. Harminckét éve szentelték pappá, huszonnyolc esztendeje szolgálja a falu hívő közösségét. Vasárnap van, munkaszüneti nap, most Előszálláson is üresek az utcák. Szelíd forgalmat bonyolít le a vasút melletti nagy élelmiszerüzlet, a szabadtéri fitneszpark körül pedig csíkos műanyag szalag feszül: tilos belépni. Tilos a templomba is.

Korábban írtuk

– Nagyon örülök, hogy elkezdődtek az autós szertartások. Mindegyiken itt vagyok, bár hiányzik a templom emelkedett atmoszférája, de így ki tudtuk húzni a járvány idején – mondja Veronika, akinek kocsijában ott ül kilenc-tíz éves kisfia is.

Közvetlenül a mise előtt gördülnek a kegyhely elé az autók, több mint negyvenet számolunk össze. Az atya már előkészült, asztalt állított a templom ajtaja elé, rajta és körülötte pedig ott vannak a mise megszokott kellékei. Látni egy hatalmas, majd méternyi magas kék legókockát is.

– Ez hogy kerül ide?

– A kocka a Lego Liga szimbóluma. Miklós atya a ministránsgyerekekkel és szüleikkel alapította ezt a körülbelül harmincfős csoportot – magyarázza Kanik Edina, aki maga is tagja a Ligának. A cél egyszerű, többek között ezzel a játékkal is igyekszik a hit közelébe vonzani és ott is tartani a fiatalokat a közösség. Legóból építenek szentírási jeleneteket, templommaketteket, és persze szabadon is alkotnak. Tavaly elkészítették a több mint 241 esztendős előszállási Kisboldogasszony-templom mását. A Liga fenn van a világhálón is, a www.legoliga.hu oldalon.

Szép, felemelő a mise. Főhajtás egyben az édesanyák előtt, és könyörgés azért, hogy a Mindenható vegye le rólunk a járvány átkát. Elkerülendő a fertőzéseket, csak a kocsik templom felé eső ablakát szabad valamennyire leengedni. Kiszállni tilos, odabent, az utastérben kell követni a szertartást. Átváltoztatásnál és úrfelmutatásnál elmaradnak a szokásos csengőhangok, most az autódudák szólalnak meg helyettük. Előbbinél rövid, utóbbinál hosszú kürt. Az atya úgy nevezi, a résztvevők interaktív ministráns­szolgálata… A szükség és a kényszer úgy hozta, hogy eddig csak lélekben áldozhattak a hívek az autós miséken, Miklós atya azonban most már igazi szentostyát oszt szét a közösség tagjai között. Kesztyűt húz, és személyesen viszi oda a lezárt csomagot minden kocsihoz.

– Ez az ostya teljesen biztonságos, még a járvány előtti, februári szentelésből való – tájékoztatja a híveket.

Fotó: T. Szántó György/Demokrata

A szertartás végén a plébános úr újra a gépkocsik közé sétál, és külön-külön megáldja mindegyiket a benne ülőkkel együtt. Ez a mise egyben a hivatások vasárnapja is. Az atya már előzőleg köszöntötte a papi és szerzetesi hivatásban élőket. Fontos jelkép annak a tizenkét szerzetesi autónak a rajza, amelyeket itt látni most a misén. Egyrészt a tizenkét apostolt szimbolizálják, másrészt képviselik a hazánkban működő 99 rendi közösséget. Új ima is született nemrég Előszálláson, a Velünk utazó autós Boldogasszony imája…

Kanik Edina vezető ministráns szerint 220 főre tehető az előszállási hívek közössége. Nem túl nagy, de annál összetartóbb csoport.

– Célom az, hogy e nehéz időkben is egyben tartsam az előszállási gyülekezetet. Mert szükség van a közösségre. A hit ünnepeit és legemelkedettebb pillanatait is csak közösségben élheti meg az ember, közösségről szól a kereszténység – magyarázza az atya.

Az első autós misén, húsvét vasárnapján huszonhat gépkocsi jelent meg a templom előtt. Számuk legutóbb átlépte a negyvenet, és most már fölötte jár.

– Én egyedül jöttem, de nézzenek be az autókba, ritka az ilyesmi. A legtöbb kocsiban nemcsak meglett embereket, de fiatalokat és gyerekeket is látni. Szép csendesen bővül ezekkel a misékkel a gyülekezet – mondja Kovács Jánosné.

Az atya felhívásban kérte a hazai katolikus hívőket, hogy ne jöjjenek az ország más tájairól és településeiről az előszállási autós misékre, bármennyire megtisztelő is az egyébként jól érzékelhető érdeklődés. A szertartás az előszállásiaké, a falu, de maga a templom előtti térség sem bír el nagyobb tömeget, és a vírussal járó vészhelyzet sem mellékes.

Fotó: T. Szántó György/Demokrata

– A veszély miatt ide gyalog vagy biciklivel nem lehet jönni – figyelmeztet Mihályi Miklós.

Egyébként már vannak plébánosok, akik követik Miklós atyát. A hírek szerint tartanak autós miséket Békéscsaba Jamina városrészében és a zalai Tófejen is. Miközben a németeknél, franciáknál templomokat dózerolnak el, Svájcban diszkóklubbá, bevásárlóközponttá alakítják át a kegyhelyeket, itt minden fordítva történik, a világias autós moziktól mozdultunk el a megélt hit felé, summázta a kezdeményezését az atya. Persze, magáról a járványról is ejtünk szót a misén kívül. Sokak szerint ez Isten büntetése. De az atya azt mondja, hogy nem az. Például ha nem mossuk a fogunkat, és kilyukadnak, tönkremennek, az sem Isten büntetése. Az ember önmagát bünteti. A dolgunk tehát kérni Isten segítségét, hogy rendbe hozhassuk az általunk elrontott világot.