A miniszter beszédében leszögezte: az energiainfrastruktúra határokon átnyúló fejlesztése szolidaritást kovácsol a tagállamok között, Európa állampolgárai és vállalkozásai részére pedig megfizethető energiaforrásokat biztosít.

Az energiapolitika társadalmunk központi jelentőségű kérdése. A lakosság jóléte, az ipar és a gazdaság működése függ a biztonságos, megfizethető és fenntartható energiától – folytatta a miniszter. Az alacsony karbonkibocsátású gazdaság eléréséhez feltétlenül szükség van a kormányok, az átviteli rendszerüzemeltetők, a szabályozó szervek és a piaci szereplők szoros együttműködésére. Az energiaszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése kulcskérdés az európai piac integrációjával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos közös stratégiai célok elérésében.

Az energiahálózatok korszerűsítése, bővítése és összekapcsolása elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa elérhesse energiapolitikai vállalásait, köztük a 2020-ra teljesítendő 20%-os energiahatékonyság növelést, a 20%-os üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést és a 20%-os megújuló energiaforrás arányt. A hálózatokat a kontinens nagyobb részére kell kiterjeszteni, ezzel javítva az ellátásbiztonságot, teret engedve az új technológiáknak, és hozzájárulva az energiafüggőség csökkentéséhez. Az infrastruktúra fejlesztése az Unió erős és versenyképes ipari alapjának fenntartásához is hozzájárul.

A magyar elnökség és az Európai Bizottság a konferenciával alkalmat biztosít a tagállamok, a szabályozó szervek, az átviteli rendszerek üzemeltetői, az energiavállalatok és a pénzintézetek képviselői számára az energiainfrastruktúra fejlesztését övező főbb kérdések, a jogszabályi környezet alakításában követhető lehetséges irányok megvitatásához.

A magyar elnökség egyik kiemelkedő eredménye az energetika területén az Energia Útitervről és az Infrastruktúra Intézkedéscsomagról szóló közös tanácsi következtetések elfogadása volt az Energia Tanács 2011. február 28-i ülésén.

Az infrastruktúra intézkedéscsomag jelentősége abban áll, hogy az energiainfrastruktúra fejlesztése támogassa a megfelelően működő belső piac létrehozását, biztonságosabbá tegye az ellátást, hozzájáruljon a megújuló energiaforrások felhasználásához, emelje az energiahatékonyságot, valamint az új technológiák és az intelligens energiahasználat révén előnyökhöz segítse a fogyasztókat.