A dosszié jelentéstevője Járóka Lívia az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága előtt tegnap ismertette a romák társadalmi befogadását célzó európai uniós stratégiáról szóló jelentés főbb pontjait. A néppárti politikus kiemelte, hogy a stratégiának mind a huszonhét tagállamra ki kell terjednie, a prioritások és célkitűzések végrehajtásába pedig be kell vonni a tagjelölt országokat és lehetséges tagjelölteket is. Járóka szerint a felügyelet, koordináció és ellenőrzés feladatát az Európai Bizottságnak kell magára vállalnia, a testületnek továbbá éves jelentést kell benyújtania a Tanács számára az elért eredményekről és az esetleges változtatásokról.

A néppárti képviselő tervezete egy teljesítménytartalék létrehozását is javasolja, melynek során a kohéziós költségvetés fel nem használt részének egy meghatározott hányadát kifejezetten a Stratégia megvalósítására kötnék le. Járóka szerint a stratégia célkitűzéseit legjobban megvalósító projektek és intézkedések versenyelvű támogatása komoly ösztönző erőt jelentene a tagállamok számára, másrészt közvetlen kapcsolatot teremtene a finanszírozás és a felmutatott eredmények között. Az Európai Parlament politikai frakciói nevében felszólaló képviselők egyöntetű támogatásukról biztosították Járóka Líviát és jelezték, hogy a jelentés-tervezetben lefektetett javaslatokat tartják a követendő iránynak.