Az egész napos rendezvényen Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára a hittan- és etikaoktatás helyzetéről, az Oktatásért Felelős Államtitkárság ezzel kapcsolatos terveiről, valamint a pedagógus életpályamodellt is magába foglaló készülő közoktatási törvényről tartott előadást.

Hoffmann Rózsa korábban személyesen egyeztetett a történelmi egyházak vezetőivel az új oktatási törvények koncepcióiról, és szakértői szinten is folytak megbeszélések. A nemzeti konzultáció többi résztvevőjéhez hasonlóan az egyházak javaslatai is beépültek a tervezetbe. Az államtitkár példaként a hitoktatásra vonatkozó észrevételeket említette.

Az államtitkár a több mint százfős hallgatóság előtt kifejtette: a hittanoktatás tartalmi meghatározása, megszervezése és ellenőrzése továbbra is az egyházak joga marad. Az állami-önkormányzati iskolákban is bevezetendő kötelező hitoktatás nincs napirenden, ugyanakkor az új oktatási jogszabályok megalkotása során fontos szempont, hogy a hittanórákra a tanítási időkeretben kerüljön sor.

A hittanoktatástól függetlenül – de szintén az egyházakkal is együttműködve – tervezi az államtitkárság az etikaoktatás bevezetését. Az államtitkárság a megújuló Nemzeti alaptanterv készítésekor kiemelt figyelmet fordít az erkölcsi nevelésre.

Önálló tantárgyként az etika várhatóan a 8. és 11. évfolyamon jelenik meg, de szerepet kap az alsó tagozatra tervezett „Beszélgetés” órákon, és közvetve valamennyi tananyagban.

Minden műveltségterületen, minden tantárgy tanítása során lehet és kell foglalkozni erkölcsi kérdésekkel. Mindezek a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeivel, az érettségi előtti közösségi szolgálat nevelő hatásával és a pedagógusetika hangsúlyozása révén a pedagógusok személyes példamutatásával együtt alkotnak a tanulók, és végső soron a magyar társadalom erkölcsi fejlődését szolgáló egységes rendszert.