A találkozó célja, hogy az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának képviselői előadást tartsanak a közelgő elnökségről, az elnökséggel kapcsolatos feladatokról a minisztérium felsővezetői, az érintett szakdiplomaták, a dossziéfelelősök és stábtagok részére, továbbá az érintettek lehetőséget kapjanak a főtitkárság munkatársaival való személyes találkozásra és eszmecserére.

A megbeszélés témáit szekciók rendszerben tárgyalták meg. Az első szekcióban Klaus Gretschmann tartott előadást az elnökségi felkészüléssel kapcsolatban a közlekedés, hírközlés, energia tanácsi ügyek és űrpolitika tematika szerint a tanácsi formációban résztvevő minisztériumi felsővezetők részére. A második szekcióban a Tanács Főtitkárságának képviselői a szakterületekért felelős középvezetőkkel, a brüsszeli Állandó Képviselet szakdiplomatáival, a dossziéfelelősökkel és stábtagokkal egyeztették az aktuális dossziékat és az elnökséggel együtt járó gyakorlati teendőket.