Az országgyűlési választáson a választópolgároknak lehetőségük van tetszőleges magyarországi településre átjelentkezni, hogy ott szavazzanak. Ekkor a választó annak ellenére, hogy nem a lakóhelyén szavaz, a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire voksolhat, ugyanis a választás előtt eljuttatják a szavazólapját az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörbe.

Hirdetés

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán azonban a választópolgár csak a tartózkodási helyére jelentkezhet át, és csak akkor, ha a tartózkodási helyet a választás kitűzése előtt 30 nappal – a június 9-ei voksolás esetében február 11-ig – létesítette. Az önkormányzati választáson az átjelentkezéssel szavazás további feltétele, hogy a tartózkodási helyet a szavazás napjáig ne szüntesse meg a választópolgár, érvényessége legalább a választás napjáig tartson.

A választópolgárnak május 31-éig kell kérnie, hogy választójogát a tartózkodási helye szerinti településen gyakorolhassa. Eddig több mint 6 ezer választópolgár jelentkezett át tartózkodási helyére, 2019-ben az önkormányzati választáson 29 130-an, az európai parlamenti (EP) választáson 97 618-an szavaztak átjelentkezéssel.

Az önkormányzati választáson nincsenek az országgyűlési- és EP-választáson megszokott, az átjelentkezőknek kijelölt szavazókörök, ugyanis az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörben lehetséges. Emiatt a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak most nem gyakorolhatják szavazati jogukat az önkormányzati választáson (kivéve azt a különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház vagy büntetés-végrehajtási intézet is tartozik).

Korábban írtuk

A választó átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát, ha egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére, vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri.

Az átjelentkezés lehetősége nyitva áll a nemzetiségi választópolgárok számára is, azzal a további megkötéssel, hogy amennyiben a választó olyan településre jelentkezik át, ahol az adott nemzetiségnek nincs települési vagy területi szintű választása, akkor elesik a lehetőségtől, hogy a települési szintű vagy területi szintű nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire szavazhasson.

Az európai parlamenti képviselők választásán azonban a választópolgár korlátozás nélkül átjelentkezhet más magyarországi településre, ebben az esetben az átjelentkezéssel szavazóknak kijelölt szavazókörben adhatja le voksát az EP-választáson, de ebben az esetben nem fog kapni az önkormányzati választáshoz kapcsolódó szavazólapot. Az EP-választásra más településre átjelentkezők a lakóhelyük szerinti szavazókörben azonban szavazhatnak az önkormányzati választáson.

Az átjelentkezett választópolgárok – akár tartózkodási helyükre, akár más településre jelentkeztek át – EP-s szavazólapjai sem „utaznak”, mivel az EP-választáson Magyarország egésze alkot egy választókerületet, így a szavazatok megszámlálása lehetséges abban a szavazókörben, ahol a választópolgár szavazott.