A Magyar Televízió (MTV) törvényes működésének harminc napon belüli helyreállítására szólította fel a közmédiumot felügyelő közalapítvány kuratóriumát a cégbíróságként eljáró Fővárosi Bíróság. Az eljárást a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a Magyar Televízió Zrt. vezető tisztségviselőjének megbízatása 2008. március 4-én lejárt, a kuratórium pedig a médiatörvényben foglalt kötelességét megszegve a mai napig nem választott új elnököt. Az ítélet tizenöt napon belül fellebbezhető.

A Magyar Hírlap információi szerint a közmédiumot felügyelő kuratórium elnöksége levélben reagál majd a Fővárosi Bíróság döntésére. A közmédium valóban gazdasági társaságként működik, annak élére elnököt a nagykuratórium, a televízió ellenőrző testülete választ. Elsődlegesen a nagykuratórium elnöksége – amelynek tagságát a parlamenti pártok delegáltjai adják – jelöl elnököt, amit a nagykuratórium hagy jóvá. Az idén márciusban, májusban és októberben tartottak elnökválasztó ülést, ám a kurátorok kétharmadának támogatását egyetlen, az MTV vezető posztjára aspiráló jelölt sem nyerte el. A pályázat érvényes volt, csak mindhárom alkalommal eredménytelenül zárult. Az ítélet szerint, hogyha az MTV nem tesz eleget a végzésben foglaltaknak, vezető tisztségviselőjét akár tízmillió forintos bírsággal sújthatják, a céget pedig megszűntnek nyilváníthatják. Az MTV kuratóriumából kapott információink szerint a grémium több tagja félreértésnek tartja a jelenlegi helyzetet, mert a jelen állapotról a közmédium mint gazdasági társaság nem tehet, a kurátorok nem tudtak megegyezni a vezető személyéről. A bírósági ítéletre visszatérve: korábban egyetlen elnöki pályáztatást sem sikerült harminc napon belül lebonyolítani.

(Magyar Hírlap)