A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága és a Külügyminisztérium az elnökségi időszak alatt civil egyeztető fórumot tartott az európai uniós egészségügyi miniszterek informális üléséhez kapcsolódóan, amelyet április 4-5-én rendeznek Gödöllőn.

Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár a megjelent szervezetek képviselőit arról tájékoztatta, hogy Magyarország, mint az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, az egészségügy területén prioritásnak tekinti az egészségügyi rendszerek jövőjébe történő befektetést.

Emellett a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a magyar EU-elnökség időszakában kiemelt egészségügyi kérdésekről és egészségpolitikai célkitűzésekről, így a határon átnyúló egészségügyi ellátásról, az egészségügyi biztonságról, illetve az európai egészségügyi humánerőforrás-problémákról. Az államtitkár tájékoztatójában kiemelte, hogy a tagállamok előtt álló közös kihívások, az idősödés, a növekvő ellátási igények, az egészségi állapot, vagy az egészségügyi ellátási színvonal között tagállami szinten jelentkező különbözőségek, az egészségügyi szakemberek hiánya a gazdasági válság miatt az elmúlt években felerősödött. A pénzügyi források szűkösségét azonban a civil szervezetek támogatása, szakmai tapasztalata hatékonyan ellensúlyozhatja. Szócska Miklós a fórumon hangsúlyozta, hogy az Államtitkárság az uniós ügyek kapcsán is kiemelt figyelmet kíván fordítani a közös párbeszédre, hiszen az európai szintű együttműködésekhez elengedhetetlen az egészségpolitikai döntéshozókat támogató érdekképviseleti szervezetek tapasztalatainak, véleményének megismerése.

Az egyeztető fórumon, ahol mintegy ötven betegszervezet, érdekvédelmi és szakmai szervezet képviseltette magát, számos értékes ötlet merült fel az egészségügy jövőjét meghatározó stratégiára. Ezek közül a legjobban beépíthető javaslatok az áprilisi informális ülésen is megjelennek. Az euvonal.hu internetes portálon létrejövő civil kapu is támogatja majd a továbbiakban a civil ötletek megjelenését.

Az Európai Unió minden polgárát megilleti az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz való jog. Az egészség megőrzése, illetve az egészség lehetséges legnagyobb mértékig történő helyreállítása alapvető meghatározója az egyén, a közösség, a társadalom életminőségének.