Közel 100 potenciális kis- és középvállalkozó vett részt a MÁV Zrt. által szervezett Beszállítói Konferencián május 25-én annak nyomán, hogy Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója 2011 év elején nyílt levélben kérte a hazai kis és középvállalkozások támogatását a MÁV beszállítói gyakorlatának továbbfejlesztésében, egyúttal a partnerségi lehetőségek kiszélesítésében. A beszerzési rendszer elektronizálásának folyamatát, továbbá beérkezett véleményeket és javaslatokat a MÁV szakemberei a Beszállítói Konferencia keretében osztották meg a KKV szektor több mint 100 képviselőjével.

A ma megrendezett Beszállítói Konferencia része a MÁV kis- és középvállalkozások felé kezdeményezett Beszállítói Párbeszédének, amelynek célja, hogy a kis- és középvállalatok, valamint a nemzeti vasúttársaság között minél több kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat jöjjön létre.

Szarka László, a MÁV kommunikációs igazgatója köszöntőjében kifejtette, hogy a nemzeti vasúttársaság versenyképességének helyreállítása nem képzelhető el a kis- és középvállalkozások bevonása, a velük meglévő kapcsolatrendszer kiszélesítése, minőségi és mennyiségi növelése nélkül. A nemzeti vasúttársaságnak vállalati felelősége és kötelessége a nemzetgazdaság katalizátorának lenni, már csak azért is, mert évente több mint nettó 120 milliárd forint értékben szerez be működéséhez szükséges termékeket, szolgáltatásokat a külső piacokról. A MÁV célja, hogy meghatározó nemzeti stratégiai vállalatként, minél több szállal integrálódjon a nemzetgazdaságba. A versenyképesség növelése, a vállalattal kapcsolatos társadalmi elégedettség helyreállítása elképzelhetetlen a hazai KKV szektor bevonása nélkül, ezért erre különös figyelmet fordít a MÁV – ezzel összefüggésben a konferencia a párbeszéd egyik lépcsőfoka, amelynek során cél a minél áttekinthetőbb, gyorsabb és hatékonyabb beszerzés biztosítása. A MÁV Zrt. számára cél a vállalkozások számára kezelhető beszerzési rendszer, továbbá az ár-érték arány előtérbe helyezésével a kölcsönös előnyök kiaknázása – fogalmazott Szarka László.

Werle Zoltán, a társasági szolgáltatások igazgatója prezentációja nyitásaként partnerséget kínált a magyar KKV-knak. A MÁV-nál folyamatban lévő beszerzés-fejlesztés kapcsán kiemelte: minden beszerzésnél megtakarított forint azonnal jelentkezik a vállalat eredményében, hatékonyságában.

Hangsúlyozta: a MÁV Csoport új alapokra helyezi a beszerzési politikáját és gyakorlatát, amelyben minél több magyar KKV-nak kíván szerepet adni. A vállalatcsoportnál több fejlesztés is már megtörtént, illetve jelenleg is zajlik a beszerzés terén. Az utóbbi hónapokban elindult a CENTER LED (központi irányítású beszerzés) projekt, immár több hónapja használják az elektronikus árlejtést, illetve folyamatban van a teljes körű eBeszerzés bevezetése. A vállalatcsoporton belüli beszerzéseket központilag nyilvántartják, e rendszerben az idei év első negyedében már 1500 beszerzési igényt regisztráltak a vállalatcsoport egységei részéről. Az elektronikus beszerzési folyamatok egyértelművé váltak a beszállítók számára, továbbá biztosítják a hatékonyabb, átláthatóbb folyamatokat.

Elmondta: mind az 50 millió forint alatti, mind az afeletti beszerzéseknél fokozni kívánják a vállalkozások versenyét, amellyel egyre több KKV-nak adnak jó lehetőséget. A cél minél közelebb jutni egy-egy termék gyártójához, amely sok esetben hazai vállalkozás, aki külföldi illetve forgalmazó cégeknek szállít be. A MÁV célja, hogy rugalmasabban, gyorsabban és hatékonyabban folytassa le a beszerzéseket, ennek érdekében nyitottak a beszállítói javaslatokra.

Werle Zoltán bemutatta a MÁV beszerzési rendszerét. Mint elmondta, a MÁV 50 millió forint alatti beszerzéseinek mintegy 43%-a származik versenypiacról, míg jelentős az oligopol – tehát kevés, néhány szereplős piacról – valamint a monopol jellegű piaci szegmensből származó beszállítók száma. Az 50 millió forintnál nagyobb értékű szerződések esetében valamelyest kedvezőbb az arány. Az okok feltérképezésében a MÁV beszerzési szakemberei továbbra is számítanak a KKV-k észrevételeire, hiszen a verseny szélesítése fejleszti a vállalkozásokat, hatékonyabbá teszi vasúttársaság beszerzéseit, így az mindenki érdeke.

Werle Zoltán elmondta, hogy szükség van a beszerzések csoport szintű központosítására. Ez azt jelenti, hogy a vasút vállalatok igényei összevont módon jelenhetnek meg egyes termékeknél, így mennyiségből adódó megtakarításokra nyílik lehetőség. Bármilyen, tenderezéssel kapcsolatos eljárás, amely elindul a szervezetben, elektronikus csatornába kerül majd, melynek teljes körű bevezetésére még 2011-ben sor kerülhet. A rendszer leginkább a transzparenciát és a beszállítói bizalom erősödését szolgálja.

Az új eljárások lehetővé teszik a csoport szintű beszerzés teljesítményének áttekintését, egyúttal az elért megtakarítások mérését is, legyen szó akár tárgyalásos vagy elektronikus árlejtés keretében folytatott beszerzésről.

A MÁV Zrt. 2011 első negyedévében 700 millió forint megtakarítást realizált – ebből 270 millió forintot a beszerzések során alkalmazott, fordított licitet megvalósító e-árlejtések révén. A MÁV előkelő helyet foglal el az elektronikus árlejtést igénybevevő cégek között: 2010-ben 565 db e-árlejtést hajtott végre, amely az összes beszerzési eljárás mintegy 55%-a. A vállalat beszerzéseinél az egyes témaköröket úgynevezett kategória menedzserek kezelik, akikhez idén tavasztól javaslatokkal, bemutatkozás-kérésekkel fordulhatnak a partnerségre törekvő vállalkozások.

Dr. Nagy Miklós a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója átfogó finanszírozási és pályázati szaktanácsadási szolgáltatásokra hívta fel a figyelmet. A Központ tanácsadói hálózattal kíván finanszírozási és támogatási lehetőségeket biztosítani, pénzügyi partnerek bevonásával.

Az Új Széchenyi Terv nyújtotta források bevonása mellett lehetőség van az Innovációs Alap igénybevételére is. Az ÚSZT esetében az igazgató felhívta a figyelmet a vállalati tanácsadás támogatására, amelyre országosan 3,65Mrd forint áll rendelkezésre, és amelyből egészen kis összegű támogatások is elérhetőek, a mikro- és kisvállalkozások részére.

A konferencia kérdés-válasz szekciójában kibontakozott élénk párbeszédben a vállalkozások az elektronikus árlejtéssel kapcsolatos technikai elemekről tettek fel kérdéseket. Továbbá jelezték, hogy célszerű lenne csökkenteni a beszerző által megkövetelt engedélyek számát, valamint felhívták a figyelmet a hamis versenytársi referenciák kiszűrésére.

A MÁV Zrt. munkatársai továbbra is várják a partnerséggel kapcsolatos visszajelzéseket. A nemzeti vasúttársaság számít a piaci szereplők visszajelzéseire, annak érdekében, hogy élénk verseny jöjjön létre a beszerzések minél nagyobb hányadában.