A MAL Zrt. fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, amelyből származó károkért objektív felelősséggel tartozik. Ez azt jelenti, hogy csak akkor mentesül a teljes, többmilliárdos kár megtérítésétől, amennyiben a kárt elháríthatatlan, tevékenységén kívül eső ok okozta. A térségben nem volt a katasztrófa bekövetkezte előtt vis maior esemény, az esőzés nem minősül ilyen tényezőnek. Ezért a CÖF felszólítja a MAL Zrt. vezetőit, hogy haladéktalanul, és önkéntesen vállalják a felelősséget, ne próbálják meg azt különböző jogi praktikákkal kikerülni. Az okozott kár felbecsülhetetlen, települések lakhatatlanok, családok élnek hajlék nélkül. Haladéktalanul finanszírozzák meg a lakosság legszükségesebb helyreállítási költségeit, ami nyilvánvalóan sokkal több, mint a kormány felszólítására családonként kifizetendő 100 000. Ft. Ez nem az az időszak, amikor a jogi huzavonának helye van!

A CÖF felszólítja a MAL Zrt. vezetőit arra is, hogy nyilatkozataikban tartózkodjanak a társadalom erkölcsi megítélését felháborító, önös érdekeik vélt védelmét szolgáló, az emberi értékeket semmibe vevő nyilatkozatoktól! Felháborító nyilvános mondataik miatt pedig haladéktalanul kérjenek elnézést azoktól az embertársainktól, akik elveszítették szeretteiket, akik megsérültek, akik olyan sebesüléseket szenvedtek, hogy egy életen át viselik annak következményét, akik elveszítették lakhelyüket, vagyonukat. A magyar társadalom azonnali és teljes kártérítést, és humánus, emberhez méltó viselkedési formát követel a MAL Zrt.-től, annak vezetőitől és munkatársaitól!

Dr. Csizmadia László

Fritz Tamás

Schulek Ágoston

Dr. Bencze Izabella

alapítók, szóvivők